در گزارش طب اصیل مطرح شد؛ گرانی داروهای بیماران صرع

به گزارش طب اصیل مدیرعامل انجمن صرع ایران، با اشاره به گران بودن خیلی از داروهای بیماران مصروع در کشور، اظهار داشت: این بیماران با عنایت به نوع صرع، هر ماه بین ۲۰۰ هزار تا یک میلیون تومان پول دارو می دهند.
داریوش نسبی طهرانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح وضعیت بیماران مبتلا به صرع در کشور پرداخت و اضافه کرد: هم اکنون پیشبینی می شود که بیشتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار بیمار مبتلا به انواع صرع در کشور وجود داشته باشد که ۴۰۰ هزار بیمار گرفتار مقاومت های شدید به درمان و دارو هستند. وی با اشاره به وجود بیشتر از ۲۰ نوع صرع، اظهار داشت: بیماران مصروع که مقاوم به درمان و دارو هستند، احتیاج به خدمات ویژه ای دارند که شامل دسترسی به دارو و حمایت های اجتماعی و اقتصادی می باشد. نسبی طهرانی با اشاره به گران بودن اغلب داروهای ضد صرع، افزود: این بیماران می بایست همواره دارو مصرف کنند، از همین رو لازم است که دارو همیشه در دسترس آنها باشد. مدیرعامل انجمن صرع ایران، بر لزوم آموزش مردم به منظور آشنایی با بیماران مصروع شد و اظهار داشت: این بیماران هیچ گونه مشکلات ذهنی ندارند و نباید به شکلی با این افراد برخورد کنند که از حضور در جامعه دور شوند. لذا، لازم است در مدارس، این بیماری به مربیان و معلمان و در محیط های کار به کارفرمایان آموزش داده شود. وی با اشاره به شرایط تحریم ها و شرایط اقتصادی کشور، اضافه کرد: لازم است که دارو همیشه در دسترس این بیماران باشد. زیرا، درمان های اصلی بیماران مصروع هنوز دارویی است و در میان بیماری های مغز و اعصاب، مثل صرع و تشنج به دارو پاسخ نمی دهد. نسبی طهرانی، با عنوان این مطلب که دارو برای بیمار مصروع حیاتی می باشد، افزود: دسترسی به دارو برای این بیماران به دقیقه و ساعت بستگی داردو دیر شدن داروی آنها سبب بروز حملات خطرناکی می شود. وی اظهار داشت: ما همیشه به بیماران مصروع می گوییم که ذخیره دارویی داشته باشند که اگر در سفر و…، بودند، بتوانند داروی خویش را داشته باشند. نسبی طهرانی در ارتباط با داروهای مصرفی بیماران مصروع، تصریح کرد: بخش عمده داروهای این بیماران در داخل تولید می شود، اما مشکلی که هم اکنون وجود دارد این است که آن دسته از داروهای با کیفیت خوب، کمیاب شده است و دلیل آن نیز، کمبود مواد اولیه تولید این داروها است. وی با بیان این مطلب که بیماران مصروع با بعضی داروهای موثرتر پیوند بیشتری دارند، اظهار داشت: استرس، یکی از عواملی است که می تواند کنترل بیماری را به هم بریزد و از همین رو، بیماران مصروع نباید دغدغه ای در تهیه دارو و دیگر نیازهای خود داشته باشند. نسبی طهرانی افزود: خواب و خوراک منظم و دور شدن از استرس، برای بیماران مصروع لازم است. مدیرعامل انجمن صرع ایران، در ارتباط با وضعیت بیماران مصروع که هنوز در فهرست بیماران خاص قرار نگرفته اند، اظهار داشت: ما به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام نموده ایم که حداقل همین ۴۰۰ هزار بیمار مصروع که مقاومت شدید به درمان و دارو دارند، در فهرست بیماران خاص قرار بگیرند. زیرا، داروهای این دسته از بیماران خیلی گران است و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است که می بایست بیشتر حمایت شوند. وی با انتقاد از بیمه ها که همه داروها را تحت پوشش قرار نداده اند، اضافه کرد: برخی داروها خارجی است و یا اینکه گران هستند و بیمه ها این دسته از داروها را تحت پوشش نمی برند و یا اینکه درصدی را پوشش می دهند و همین مساله سبب شده هزینه های دارویی این بیماران زیاد شود. نسبی طهرانی اظهار داشت: بسته به نوع صرع و دارو، هزینه ماهانه بیمار مصروع از ۲۰۰ هزار تا یک میلیون تومان متغییر است. و بیماران مقاوم به درمان و دارو هم ماهانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان پول دارو می دهند.

منبع: