یک مدیر وزارت بهداشت تاکید کرد؛ ثبت استعلاجی های بالای ۳ روز کارکنان دولت

به گزارش طب اصیل رئیس شورایعالی پزشکی معاونت درمان وزارت بهداشت، اظهار داشت: ثبت الکترونیک مدارک در سامانه های رسمی وزارت بهداشت، سبب پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی در مدارک کارکنان دولت می شود.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، حمیدرضا خصالی، در جلسه بررسی راه اندازی سامانه ثبت موارد کمیسیون های پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی که در معاونت درمان وزارت بهداشت برگزار شد، اضافه کرد: پایلوت موفق راه اندازی این سامانه در دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفته و خروجی خوبی داشته است. در صورت راه اندازی این سامانه با همکاری واحد فناوری اطلاعات وزارت بهداشت سایر دانشگاه های علوم هم به آن متصل می شوند. وی در اهمیت راه اندازی این سامانه، خاطرنشان کرد: فرایند ثبت در یک ابزار پیاده سازی شده و وحدت رویه در جمع آوری و تحلیل داده ها ایجاد خواهد شد. همچنین، امکان دسترسی، تسهیل و تسریع شده و عدالت و وحدت رویه حفظ می شود. خصالی اضافه کرد: مقرر شد، ثبت استعلاجی های بالای ۳ روز کارکنان دولت (غیر از استعلاجی های زایمان) و همچنین، موارد از کارافتادگی و بیماری های صعب العلاج تحت نظر قوه مجریه به صورت الکترونیک ثبت و ضبط شود. وی تصریح کرد: این سامانه به سایر وزارتخانه های دیگر که وزارت بهداشت متولی بررسی استعلاجی ها، از کارافتادگی ها و بیماری های صعب العلاج آنان است هم متصل خواهد شد. در نهایت می توان به صورت کلی و کشوری سامانه یکپارچه کمیسیون موارد پزشکی جهت ثبت و ضبط داده ها را ایجاد کرد.