مشاور عالی وزیر بهداشت مطرح کرد؛ غربالگری سرطان ها شدنی نیست

به گزارش طب اصیل مشاور عالی وزیر بهداشت، امکان غربالگری سرطان ها را امری ناشدنی دانست و اظهار داشت: در هیچ جای دنیا همه سرطان ها را غربالگری نمی کنند.
محمد اسماعیل اکبری، در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: ما نمی توانیم همه سرطان ها را غربالگری نماییم، چون امکان در کشور فراهم نیست. وی با اشاره به غربالگری سرطان های دهانه رحم، پستان و فرم خاصی از سرطان روده بزرگ، تصریح کرد: امکان غربالگری بقیه سرطان ها وجود ندارد و در هیچ جای دنیا هم این گونه نیست که همه سرطان ها را غربالگری کنند. اکبری به مبحث غربالگری سرطان پستان در کشور اشاره نمود و اضافه کرد: به علت کمبود وسایل، امکانات و شاخصهای علمی، امکان انجام غربالگری سرطان پستان در کشور وجود ندارد. مشاور عالی وزیر بهداشت، افزود: هم اکنون هم دستگاه هایی که داریم برای تشخیص های عادی پاسخگو نیست و ما نمی توانیم با این امکانات، غربالگری سرطان پستان را انجام دهیم. اکبری اظهار داشت: الان که دو میلیون خانم برای تشخیص سرطان پستان به مراکز درمانی رجوع می کنند، گرفتار کمبود امکانات هستیم و اگر بخواهیم غربالگری را انجام دهیم، یعنی باید ۴۰ میلیون خانم به این مراکز رجوع کنند که می بایست ۲۰ برابر ظرفیت کنونی، امکانات داشته باشیم که نداریم. مشاور عالی وزیر بهداشت، تصریح کرد: هنوز زود است که بخواهیم غربالگری سرطان پستان را با این امکانات انجام دهیم.