رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران؛ آثار تحریم ها در خدمات فیزیوتراپی

به گزارش طب اصیل رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران، اظهار داشت: الکتروتراپی وابسته به تکنولوژی و تجهیزات روز دنیا است و نقش ویژه ای در کاهش درد و ترمیم زخم ها دارد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، احمد مؤذن زاده، روز سه شنبه در نشست خبری ششمین سمینار تازه های الکتروتراپی که مقرر است از ۱۹ تا ۲۰ دی ماه ۹۸ در هتل المپیک تهران برگزار شود، اضافه کرد: توجه به تحریم ها و محدودیت ها، موجب شد بتوانیم از ظرفیت شرکت های داخلی در جهت تأمین نیازهای خدمات فیزیوتراپی و الکتروتراپی استفاده نمائیم. وی اشاره کرد: هم اکنون بیشتر از ۹۰ درصد تجهیزات ورزش درمانی در داخل تولید و تأمین می شود و در بحث الکتروتراپی، وابستگی ما به تجهیزات وارداتی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است. مؤذن زاده افزود: شرایط شرکت های داخلی و دانش بنیان در زمینه تولید تجهیزات فیزیوتراپی و الکتروتراپی به شکلی است که صادر کننده به اتحادیه اروپا هستیم. وی با اشاره به اهمیت خدمات الکتروتراپی به بیماران، اظهار داشت: الکتروتراپی با استفاده از تجهیزات، نقش بهادار ای در کاهش درد و التهاب، بهبود شکستگی ها و ترمیم زخم ها دارد. مؤذن زاده همین طور به افزایش قدرت عملکرد عضلات با استفاده از الکتروتراپی اشاره نمود و اضافه کرد: این شاخه فیزیوتراپی وابسته به تجهیزات و فناوری روز دنیا است، بطوریکه امروزه لیزرهای پر توان که اثرات درمانی بهتری دارند، جایگزین لیزرهای کم توان شده اند. رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران، در ادامه به مشکلات مراکز فیزیوتراپی در کشور اشاره نمود و اظهار داشت: ۳۵۰۰ مرکز فیزیوتراپی در دو بخش دولتی و خصوصی وجود دارد که با مشکلات عدیده ای در تأمین هزینه ها مواجهند. بطوریکه در بخش دولتی، شاهد برون سپاری خدمات فیزیوتراپی هستیم. وی با اشاره به مطالبات معوق مراکز فیزیوتراپی، اضافه کرد: هم اکنون بیمه تأمین اجتماعی بطور متوسط یک سال در پرداخت مطالبات این مراکز تأخیر دارد. مؤذن زاده با عنوان این مطلب که در شرایط حاضر ۵۰ درصد هزینه های فیزیوتراپی را مردم پرداخت می کنند، افزود: این در حالیست که این سهم نباید بیشتر از ۳۰ درصد باشد. بنابراین، لازم است که بیمه های پایه بیشتر از پیش تقویت شوند.

منبع: