با انعقاد تفاهم نامه بین انجمن تغذیه ایران و سازمان تعزیرات حکومتی؛ گلوگاه های تخلف در حوزه تغذیه و رژیم درمانی شناسایی می شوند

طب اصیل: تفاهم نامه همکاری انجمن تغذیه ایران و سازمان تعزیرات حکومتی با هدف طراحی و اجرای برنامه های عملیاتی مبارزه با تخلفات عرصه سلامت، بهداشت و تغذیه و شناسایی گلوگاه های تخلف، منعقد شد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، تفاهم نامه همکاری انجمن تغذیه ایران و سازمان تعزیرات حکومتی با حضور دکتر آرش لشگری – مدیر کل پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان سازمان تعزیرات حکومتی و دکتر جلال الدین میرزای رزاز – رئیس انجمن تغذیه ایران، مدیران ارشد سازمان تعزیرات حکومتی، اعضای هیات مدیره انجمن تغذیه ایران و مشاورین رئیس انجمن بعد از رایزنی های انجام شده و جلسات کارشناسی به امضا رسید.
این تفاهم نامه به منظور طراحی و اجرای برنامه های عملیاتی مبارزه با تخلفات عرصه سلامت، بهداشت و تغذیه، شناسایی گلوگاه های تخلف، ریشه یابی و لطمه شناسی علل و عوامل بروز آن و پیشگیری و برخورد با تخلفات در این عرصه منعقد شده است.
این تفاهم نامه به منظور پیشگیری، جلوگیری و نظارت بر فعالیت موسسات پزشکی غیر مجاز که توسط افراد فاقد صلاحیت در امر تغذیه و رژیم درمانی در حال فعالیت هستند، اماکن ورزشی، ورزشگاه ها و فروشگاه هایی که در امور توزیع و فروش مکمل های غذایی دخالت داشته و با تداخل صنفی مبادرت به فروش مکمل های غذایی و رژیمی به صورت غیر قانونی کنند، کارخانجات، شرکت ها و شبکه های فعال در عرصه تولید، توزیع و فروش مواد غذایی و مکمل های غذایی و رژیمی که مرتکب تخلفات امور بهداشتی و درمانی و صنفی می شوند، منعقد شد.

منبع: