در سال گذشته صورت گرفت؛ ۶۰۰ هزار مراجعه به درمانگاه های چشم پزشکی بیمارستان فارابی

طب اصیل: رئیس بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابی، از بازگشت ۶۰۰ هزار نفر به درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی این مرکز درمانی در سال قبل آگاهی داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، محمدرضا اکبری، به آمار سال ۹۷ بیمارستان فارابی اشاره نمود و اظهار داشت: در سال قبل بیشتر از ۶۰۰ هزار بازگشت کننده به درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی و بیشتر از ۹۰ هزار مورد جراحی در این بیمارستان داشته ایم. وی، تعداد بالای بازگشت کنندگان، انجام اعمال جراحی فوق تخصصی هم رده با بهترین مراکز چشم پزشکی کشورهای پیشرفته و وجود داده های مناسب برای پژوهش های منحصر به فرد را از فرصت های مناسبی دانست که در این بیمارستان وجود دارد. اکبری اضافه کرد: البته تراکم بالای بیماران ارجاعی و اثرات آن می تواند تهدیدی بر کارهای آموزشی و پژوهشی اساتید و دستیاران باشد. رئیس بیمارستان فارابی همین طور از برقراری ارتباط میان گروه چشم پزشکی این بیمارستان با مراکز علمی و دانش بنیان آگاهی داد و اظهار داشت: چند نفر از پزشکان بیمارستان فارابی را مامور به برقراری ارتباط میان گروه چشم پزشکی و واحدهای در رابطه با تکنولوژی های جدید چشم پزشکی در دانشگاه و مراکز علمی مختلف مانند دانشگاه امیرکبیر کرده ایم. اگر بخواهیم به پیشرفت ادامه دهیم راهی جز استفاده از تکنولوژی های جدید دنیا نداریم.

منبع: