در گزارش طب اصیل مطرح شد؛ یارانه داروهای خاص در دست بیمه ها هرز می رود

طب اصیل: مدیر عامل کانون هموفیلی ایران، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، خواهان پرداخت یارانه داروهای بیماران خاص به شرکت های تولیدی و وارد کنندگان شد.
احمد قویدل، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ادامه سیاست انتقال یارانه داروهای بیماران خاص به حساب سازمان های بیمه گر، لطمات جبران ناپذیری به بار خواهد آورد. وی ادامه داد: سازمان های بیمه گر طی چند سال قبل اساساً اثبات نموده اند که ظرفیت انتقال این مسئولیت مهم را ندارند. بدهی های میلیاردی سازمان های بیمه گر به مراکز درمانی و داروخانه ها چرخه تامین دارو را گرفتار مخاطراتی نموده است که بسیار نگران کننده است. سخنگوی کانون هموفیلی ایران، افزود: شرکت داخلی تولید کننده فاکتور ۸ که در سایه تلاش متخصصان ایرانی، به تکنولوژی تولید این دارو دست یافته و مقرر است در گام دوم با افزایش ۳۰ درصدی، ۶۰ درصد از نیاز بیماران هموفیلی را به فاکتور تامین کند، بالغ ۶۵ میلیارد تومان از شرکت های پخش دارو مطالبه دارد که تسویه این مطالبات در گرو تسویه حساب سازمان های بیمه گر با مراکز درمانی و داروخانه های کشور است. وی ادامه داد: کانون هموفیلی ایران معتقد می باشد تداوم این وضعیت ثبات یک ظرفیت بزرگ خودکفایی کشور را در صنعت داروسازی تهدید می کند و وضعیت تولید کنندگان داخلی دیگر هم بهتر از این شرکت نیست. قویدل اظهار داشت: بااینکه کانون هموفیلی ایران همسو با سیاست گذاری های دولت در ارتباط با نظام مند شدن حمایت های دارویی از بیماران که در قالب اصولی آن بوسیله سازمان های بیمه گر میسر است نمی توانسته مخالف این سیاست گذاری در دوره قبلی مدیریت وزارت بهداشت باشد، اما تغییر شرایط کشور و آنچه رئیس جمهور آنرا شرایط جنگی اعلام نمود نیازمند اتخاذ استراتژی منطبق با شرایط جدید است. سخنگوی کانون هموفیلی ایران، اشاره کرد: ما معتقدیم دولت برای حفظ چرخه تامین دارو باید یارانه های حوزه دارو را با حذف دو واسطه مهم یعنی سازمان های بیمه گر و دانشگاه های علوم پزشکی، حداقل تا عادی شدن شرایط کشور عهده دار شود. سازمان های بیمه گر عملاً این ظرفیت را در هدایت درست این بودجه ندارد. او در آخر اشاره کرد: در شرایط بحران فقط دولت می باشد که با ایجاد تمرکز در تصمیم گیری و اجرا می تواند همسو با منافع عموم مردم حرکت نماید. منطق عقلانی ندارد که در شرایط بحرانی کنونی بودجه حساس ترین داروهای مورد نیاز مردم به سازمان های بیمه گر انتقال یابد که هنوز با معیارهای حرفه ای فاصله بسیار دارند. پس از گذشت این بودجه از سد سازمان های بیمه گر عملاً هزینه این دارو ها وارد حساب های دانشگاه های علوم پزشکی می شود که عبور از حساب های این دانشگاه ها نیز دشواری ها و معطلی هایی دارد که این شرایط را به وجود آورده است.

منبع: