معاون وزیر بهداشت مطرح کرد؛ تشریح سناریوهای پرداختی به پرسنل بیمارستانی

به گزارش طب اصیل معاون درمان وزارت بهداشت، اظهار داشت: رویکرد ما در پرداخت به پرسنل، بر مبنای مشارکت و استفاده از نظر کارشناسانه و تجربیات همکاران به خصوص همکاران صف است.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، قاسم جان بابایی، در جلسه مشترک معاونت درمان و معاونت توسعه و معاونین درمان و توسعه کلان مناطق کشور برای ساماندهی پرداخت های پرسنلی، تصریح کرد: با عنایت به تاکید وزیر بهداشت در خصوص ضرورت بازبینی در نحوه پرداخت پرسنل، این جلسه با همراهی معاونت توسعه و مشارکت همکاران ستادی و صف برگزار شده است. وی با اشاره به اینکه پیش از این پرداخت ها بر اساس عملکرد و سامانه قاصدک بوده است، اظهار داشت: چندین سناریو در بازبینی پرداخت ها مطرح شده که با همکاری معاونت توسعه و همکاران در ستاد مورد بررسی قرار خواهند گرفت. رویکرد ما بر مبنای مشارکت و استفاده از نظر کارشناسانه و تجربیات همکاران به خصوص همکاران صف است. جان بابایی اضافه کرد: در این سناریوها میزان درآمد بیمارستان ها، سختی کار بیمارستان ها، سختی کار بخش ها، میزان تعرفه ها و تعداد بیماران رجوع کننده، اضافه کار افراد و رضایتمندی بیماران و همکاران همچون مواردی هستند که در مکانیسم های پرداخت لحاظ خواهند شد. معاون وزیر بهداشت افزود: تلاش می شود انعطاف پذیری در دستورالعمل ها برقرار باشد و اختیارت هیأت رئیسه دانشگاه ها محفوظ بماند. ازاین رو سیاست های کلی تدوین و در اختیار دانشگاه ها قرار خواهد گرفت.