یافته های جدید پژوهشی؛ نمک به مقابله با سرطان کمک می نماید

طب اصیل: محققان در مطالعه جدید خود بر روی موش ها توانستند با موفقیت از نانوذرات سدیم کلرید (نمک) برای نابودی سلول های سرطانی استفاده نمایند.

به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، محققان دانشگاه جورجیا در تحقیق خود مشاهده نمودند تزریق نانوذرات نمک به تومورها در موش باعث محدودیت قابل توجه رشد آنها شد.
کلرید سدیم به منظور زندگی ضروری می باشد، اما در صورت استفاده نابجا می تواند منجر به مرگ سلولی شود. به منظور کنترل این مساله، کانال های یونی در غشای پلاسما که سلول ها را احاطه کرده اند از ورود نمک جلوگیری می کنند.
حفظ تعادل درست بین یون های سدیم و کلرید بیرونی و پتاسیم درونی در سلول ها می تواند باعث ایجاد فرآیندهای شود که به پشتیبانی از هوموستاز کمک می نماید.
محققان مطالعه جدید عنوان می کنند نانوذرات سدیم کلرید می توانند یون ها را به سلول ها تحویل داده و باعث اختلال در هوموستاز یونی شوند.
نانوذرات سدیم کلرید حاوی میلیون ها اتم سدیم و کلرید هستند اما کانال های یونی مسئول ممانعت از ورود نمک، این حالت را تشخیص نمی دهند. در نتیجه نانوذرات سدیم کلرید به راحتی وارد سلول می شوند.
محققان در مطالعه بر روی موش ها، نانوذرات سدیم کلرید را به تومورها تزریق کردند و این گروه از موش ها را با موش های گروه کنترل مقایسه کردند.
تیم تحقیق مشاهده کرد نانوذرات سدیم کلرید رشد تومور را تا ۶۶ درصد متوقف می کند. همینطور هیچ نشانه ای در خصوص صدمه به اندام موش ها مشاهده نشد.