اطلاعیه نظام پزشکی درباره انتشار رای محکومیت سه پزشک با شکایت تبریزیان

طب اصیل: سازمان نظام پزشکی مشهد در واکنش به انتشار اخباری در خصوص حکم شلاق برای سه پزشک که به شکایت عباس تبریزیان، دادگاهی شدند، اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، ظهر امروز نظام پزشکی مشهد با صدور اطلاعیه ای به آنچه در فضای مجازی درباب شکایت عباس تبریزیان از سه پزشک مطرح شده بود، واکنش نشان داد.
در متن اطلاعیه نظام پزشکی مشهد آمده است: « باتوجه به انتشار رای محکومیت سه نفر از همکاران محترم پزشک بدنبال شکایت عباس تبریزیان در خصوص توهین در فضای مجازی لازم می داند موارد ذیل را جهت تشحیذ اذهان عمومی به آگاهی برسانیم:

۱- نظام پزشکی مشهد بعد از اطلاع و تشکیل پرونده در دادگاه برای هر سه همکار پزشک وکیل استخدام نموده و در تمام مراحل پرونده دفاع و حمایت های لازم را بعمل آورده است.

۲- رای مذکور تعلیقی بوده و هنوز قطعی نیست و پرونده در دادگاه تجدید نظر استان جاری و در حال رسیدگی است، پس انتشار حکم دادگاه بدوی از طرف هر شخصی امری غیر قانونی و قابل پی گیری است.
با این وجود باتوجه به وجود برخی از ایرادات و رضایت شاکی در مرحله تجدید نظر، شایسته است این پرونده مسیر قانونی خودرا در فضایی آرام طی نماید.

۳- ضمن تشکر از حساسیت وحمایت یکایک اعضای محترم سازمان، از جامعه فهیم و فخیم پزشکی انتظار دارد ضمن کنترل احساسات در نقد رفتار و عملکرد افراد مداخله گر در امور پزشکی رویه آگاهی بخشی علمی و پیگیری جدی از مجاری قانونی را با استدلالات علمی و حقوقی دنبال نماید.»

منبع: