رئیس سازمان نظام پزشکی مطرح کرد؛ وضعیت پرداخت مالیات پزشکان

به گزارش طب اصیل رئیس کل سازمان نظام پزشکی با تاکید بر اینکه جامعه پزشکی فرار مالیاتی نداشته است، اظهار داشت: مالیات مبنای قانونی و حقوقی دارد که باید پرداخت گردد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، محمدرضا ظفرقندی، در نخستین جلسه رؤسا و معاونین حوزه ستادی با رؤسا و معاونین نظام پزشکی های قطب مرکزی کشور با اشاره به حرف هایی که با هدف تخریب جامعه پزشکی درباب فرار مالیاتی مطرح شده بود، اضافه کرد: حرف هایی که با جهت گیری خاص در مورد فرار مالیاتی پزشکان با رقمی معادل ۷ هزار میلیارد تومان عنوان شد به هیچ عنوان صحیح نبود؛ بلکه هدف آن لطمه به سرمایه های اجتماعی و از بین بردن اعتماد بین مردم و پزشکان بود. وی با تاکید بر اینکه جامعه پزشکی همواره در کنار مردم بوده و به آنها خدمت کرده است، افزود: کمک های پزشکی دوران جنگ و شهدای آن زمان خود گویای رشادت های پزشکان است و جامعه پزشکی در تمامی بحران ها همواره در خدمت به مردم پیش قدم بوده است. ظفرقندی با اشاره به اینکه در حفظ این سرمایه های اجتماعی باید کوشا باشیم، اضافه کرد: قوانین مالیاتی که در آبان ماه به جامعه پزشکی ابلاغ گردید مباحث زیادی را به دنبال داشت، ضمن آنکه معتقدیم مالیات اصلی است که مبنای قانونی و حقوقی داشته که باید پرداخت گردد اما رعایت سه اصل عدالت، شفافیت و احترام در ستاندن آن الزامی است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی اشاره کرد: کوشیدیم تمام اطلاع رسانی های لازم را به جامعه پزشکی انجام دهیم تا همکاران در اثر حجم کاری بالا و به سبب بی اطلاعی گرفتار ضرر و لطمه نشوند و همواره به سازمان امور مالیاتی اعلام نمودیم که باید سه اصل عدالت، شفافیت و احترام در ستاندن مالیات مورد توجه باشد تا بتوانیم تعامل لازم را با یکدیگر داشته باشیم.
ظفرقندی اظهار نمود: بعد از جلسات گوناگون با مسئولان سازمان امور مالیاتی به نقاط مثبتی رسیدیم و یکی از بهترین عملکردها در این عرصه انعقاد تفاهم نامه مالیاتی و تمدید مهلت ثبت کارتخوان تا آخر بهمن برای جامعه پزشکی بود.
وی اظهار داشت: درباب بخشودگی جرائم و ماده ۱۶۹ نیز بحث ها و بررسی های لازم با سازمان امور مالیاتی انجام شد تا لطمه و ضرری به جامعه پزشکی وارد نشود.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی بیان کرد: در جلسه با وزیر اقتصاد نیز به جوسازی مقابل جامعه پزشکی اشاره کرده و گفتیم که بحث فرار مالیاتی پزشکان با واقعیت فاصله دارد.
وی افزود: معتقدیم اگر مالیات رشد داشته اما درآمد و تعرفه ها افزایشی نداشته باشد، حاصل آن تعطیلی، رکود و کاهش کیفیت خدمات درمانی خواهد بود برای اینکه مالیات با تعرفه و درآمد عجین است.
ظفرقندی با اشاره به اینکه رشد مالیات سبب کاهش درآمد بیمارستان های دولتی و دانشگاهی شده است، اشاره کرد: در دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۹۰ نفر از اعضای هیأت علمی از تمام وقتی خارج شده و در دانشگاه گیلان نیز ۷۰ نفر این کار را انجام داده اند و طبق محاسبات حدود ۲۵ درصد شاهد کاهش درآمد بیمارستان های دولتی و دانشگاهی به سبب رشد مالیات ها بوده ایم و این خود به ضرر سازمان امور مالیاتی است.
وی تصریح کرد: وقتی ۳۵ درصد مالیات برای پزشک تعیین می شود و در ازای ۱۰۰ میلیون تومان کارکرد او تنها ۱۶ میلیون به پزشک پرداخت می شود؛ طبیعی است که دیگر نمی تواند کار کند و مستهلک شده و از چرخه تمام وقتی خارج می شود. بدین سبب باید عدالت مالیاتی رعایت شود تا انگیزه کافی برای کارکرد پزشکان وجود داشته باشد.

منبع: