رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی عنوان کرد ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی کشور از رده مصرف خارج شده است

به گزارش طب اصیل رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی اظهار داشت: حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال تجهیزات پزشکی در کشور وجود دارد که ۳۰ تا ۴۰ درصد این تجهیزات به علل مختلف از رده مصرف خارج شده است.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، جلسه هم اندیشی هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مورد نحوه فعال سازی صنعت بازچرخانی تجهیزات پزشکی با استفاده از ظرفیت های علمی و فنی شرکت های دانش بنیان برگزار گردید. مهدی یوسفی در این نشست اظهار نمود: دلیل توجه به صنعت بازچرخانی افزایش تقاضای جهانی برای صنعت ریفربیش، محدودیت های بودجه ای نظام های سلامت، افزایش خصوصی سازی بخش های سلامت، افزایش تعداد دستگاه های قدیمی و مستعمل موجود در نظام های سلامت، افزایش تعداد بیماران و افزایش روش های درمانی مورد استفاده برای بیماران است. وی با اشاره به اینکه همکاری هیأت امنا با معاونت فناوری ریاست جمهوری جهت بازگرداندن دستگاه پزشکی استفاده شده به سطحی از ایمنی و ثمربخشی از راه تعمیر، به روز رسانی و جایگزینی قطعات مستعمل با قطعات جدید با کسب مجوزهای کیفی مربوطه از مراجع ذی ربط است، اضافه کرد: بنابر تخمین اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال تجهیزات پزشکی در کشور وجود دارد که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این تجهیزات به ارزش تقریبی ۳۶ هزار میلیارد تا ۴۸ هزار میلیارد ریال به علل مختلف از رده مصرف خارج شده و در انبارهای دانشگاه ها و مراکز درمانی به صورت بدون استفاده، انباشته شده اند. رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران تصریح کرد: برنامه ریزی ما در خصوص این است تا همانند کشورهای پیشرفته جهان از صنعت ریفربیش استفاده نماییم که این مساله سبب خواهد شد تا هزینه واردات در زمینه تجهیزات پزشکی کاهش پیدا کند. یوسفی با اشاره به اینکه پشتیبانی از تولید داخل بنابر فرمایش مقام معظم رهبری بسیار پرارزش است، اظهار داشت: تلاش ما در خصوص این است که از واردات تجهیزات پزشکی که نمونه تولید داخل دارند پیشگیری نماییم و در این راستا در زمینه صافی دیالیز موفق بوده ایم. مصرف سالیانه صافی دیالیز در کشور وی با اشاره به اینکه مصرف سالیانه صافی دیالیز در کشورمان حدود ۵ میلیون است، اظهار داشت: در گذشته به کشورهای خارجی برای تأمین صافی دیالیز نیازمند بودیم اما هم اکنون دپوی استراتژیک ما از خط تولید داخل تأمین می شود. رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران عنوان کرد: لیست اقلام وارداتی سفارش داده شده به تولید کنندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان برای بومی سازی تولید داخل عرضه شده است و انشاالله با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این راستا به پیشرفت های قابل ملاحظه ای دست خواهیم یافت. یوسفی تصریح کرد: حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه فعال سازی صنعت بازچرخانی با رعایت استانداردهای کیفی مربوط به حفظ سلامت بیمار منجر به اشتغال زایی و کاهش چشم گیر هزینه ها می شود. وی با اشاره به اینکه مبانی قیمت گذاری در صنعت ریفربیش مهم می باشد، افزود: پیشنهاد ما قیمت گذاری لیست کالاهای قابل بازچرخانی عرضه شده از جانب دانشگاه های علوم پزشکی کشور به هیأت امنا با دریافت نظر از کارشناسان رسمی دادگستری و اعمال آنها در حساب های فی درخلال هیأت امنا با دانشگاه های علوم پزشکی کشور است.