مدیر کل دفتر سلامت روان – اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت تأکید کرد ضرورت مشارکت فعال دستگاههای مرتبط در امر مقابله با خودکشی

طب اصیل: مدیر کل دفتر سلامت روان – اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، بر ضرورت مشارکت فعال دستگاههای ذی ربط در امر خودکشی برای کاهش آن تاکید نمود.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، احمد حاجبی درانتها جلسه شورای اجتماعی کشور در تشریح مصوبات این جلسه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کشور ما از نظر میزان خودکشی در مقایسه با آمار جهانی آمار بالایی ندارد اما شیب افزایشی این مساله باید در کشور کنترل شود.
وی ادامه داد: موضوع خودکشی موضوع چند فاکتوری است، پس باید کلیه دستگاههایی که بر شاخصهای خطر تاثیر گذار هستند در این مساله مشارکتی فعال داشته باشند.
وی افزود: سعی شده است در برنامه ای که توسط وزارت بهداشت درباب کنترل و کاهش آمار خودکشی ارائه شده است همه دستگاهها در کنار یکدیگر قرار بگیرند و مشارکتی فعال داشته باشند.

منبع: