جراح فک و صورت مطرح کرد آمار قابل توجه ناهنجاری های فک و صورت در کشور

به گزارش طب اصیل یک جراح دهان، فک و صورت، با اشاره به آمار قابل توجه ناهنجاری های فک و صورت در کشور، اظهار داشت: این ناهنجاری ها یا به علل مادرزادی و یا به علت تصادفات و تروما به وقوع می پیوندد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، ابوالحسن مسگرزاده، درباره ناهنجاری های فک و صورت، تصریح کرد: مفهوم ناهنجاری های فک و صورت متناسب نبودن ارتباط فکین با یکدیگر به علل مختلف همچون مشکلات مادرزادی و یا عوامل اکتسابی مانند تصادفات و تروما است. وی ادامه داد: با استفاده از جراحی می توان ارتباط مناسب میان فکین را ایجاد کرد و اقدامات مناسب درمانی را برای بیمار انجام داد. این جراح دهان، فک و صورت افزود: جراحی ناهنجاری های فک و صورت که جراحی ارتوگناتیک نام دارد تأمین عملکرد صحیح فک را به همراه داشته و سه هدف کلی به دنبال دارد. نخست اینکه تأمین اکلوژن یا جفت گیری دندانی را به همراه دارد و همینطور در نکته دوم تأمین زیبایی برای صورت و در نکته سوم می تواند سبب بهبود کیفیت زندگی و افزایش اعتماد به نفس بیمار شود. وی با اشاره به اینکه کشور ما در حوزه ی درمان ناهنجاری های فک و صورت پیشرفته است، اظهار داشت: تمام اقداماتی که در مراکز پیشرفته دنیا انجام می گیرد به همت همکاران ما در مراکز آموزشی و خصوصی صورت گرفته و هیچ مشکلی در این حوزه در حوزه علمی نیست. مسگرزاده تصریح کرد: هر چند آمار دقیقی در مورد ناهنجاری های فک و صورت در کشور ما وجود ندارد ولی حدوداً به علت آمار بالای تصادفات میزان این ناهنجاری ها قابل توجه است.