پنهان کاری ابتلاء به کرونا تا یک سال حبس دارد

طب اصیل: مدیرکل پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه از تحت تعقیب قرار گرفتن نقض کنندگان سفارش های پیش گیری از شیوع کرونا آگاهی داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، مسعودی فر، اظهار داشت: عدم رعایت سفارش های پیش گیری از شیوع ویروس کرونا بعنوان تهدید مقابل بهداشت عمومی قابل تعقیب کیفری است. وی ادامه داد: باتوجه به امکان شیوع گسترده این ویروس در تجمعات انسانی چنانچه برگزار کنندگان نمایشگاه ها، جشنواره های فروش و فروشگاه ها تدابیر لازم را برای پیش گیری از انتشار ویروس پیش بینی نکنند و به تذکرات وزارت بهداشت توجه نداشته باشند؛ با بیان وزارت بهداشت یا دانشگاه های علوم پزشکی استان به بهتان تهدید مقابل بهداشت عمومی و مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مجازات شوند. مسعودی فر اشاره کرد: مطابق قانون مزبور اقدام مقابل بهداشت عمومی تا یک سال حبس دارد. مدیرکل پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: همین طور افرادی که با علم و اطلاع از مبتلا بودن به کرونا اقدامات پیشگیرانه مثل قرنطینه یا مراجعه به مراکز درمانی را انجام ندهند و سبب انتشار و ابتلاء دیگران شوند نیز ممکنست مشمول مجازات مقرر در قانون عنوان شده قرار گیرند. وی اشاره کرد: باتوجه به لزوم حفظ جان شهروندان، انجام اقدامات پیشگیرانه وظیفه همگانی است و افراد نباید تفریح، خرید یا گردش خودرا به بهای بیماری دیگران انجام دهند.

منبع: