اقدامات دوبی برای کنترل انتشار کرونا

به گزارش طب اصیل با تصمیم کمیته عالی مدیریت بحران، برنامه ضدعفونی کردن معابر و اماکن عمومی در دوبی از ساعت ۸ شب یکشنبه به مدت دو هفته به صورت ۲۴ ساعته صورت خواهد گرفت.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، در طول این دو هفته، عبور مرور به جز در موارد ضروری در طول شبانه روز (۲۴ ساعته) ممنوع می باشد و با متخلفان برخورد خواهد شد.
در عین حال سوپرمارکت ها، داروخانه ها و توزیع کننده های مواد غذایی و دارو مانند قبل می توانند فعالیت کنند.
برای انجام کارهای ضروری هم فقط یک عضو از هر خانواده حق خروج از منزل را دارد. ضمنا استفاده از ماسک و دستکش در خارج از خانه الزامی است. معاینات پزشکی هم در این مدت شدت می گیرد.