از سوی سازمان غذا و دارو اعلام شد؛ آزمایش تمامی نمونه های داروی رانیتیدین موجود در کشور

طب اصیل: مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت سازمان غذا و دارو، از بررسی نمونه های داروی رانیتیدین در بازار دارویی کشور آگاهی داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، مهرناز خیراندیش، اظهار داشت: همزمان با طرح موضوع وجود ناخالصی در فرآورده های رانیتیدین، سازمان غذا و دارو طی ماه های گذشته اقدامات لازم برای آزمایش تمامی نمونه های این دارو موجود در بازار دارویی کشور را انجام داده و نتایج حاصل به زودی اعلام می شود. وی اظهار نمود: تمامی نمونه های فرآورده رانیتیدین در کشور بمنظور آزمایش میزان ناخالصی فراخوان و آزمایش های لازم روی این داروها انجام شده است. خیراندیش اضافه کرد: بعد از اعلام نتیجه آزمایش ها، داروهایی که میزان ناخالصی نیتروزامین موجود در آن بیشتر از حد مجاز باشد، ریکال خواهد شد. مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت سازمان غذا و دارو، با اشاره به اینکه آزمایش های لازم روی نمونه های ارسالی تمامی شرکت ها دو بار مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن در اسرع وقت اعلام می شود، اظهار داشت: برمبنای نتیجه آزمایش، ریکال تمامی فرآورده های رانیتیدین دارای ناخالصی به سرعت انجام می شود. لازم به ذکر است FDA از شروع آوریل (۱۳ فروردین) تمامی شکل های داروی رانیتیدین را به سبب احتمال وجود آلودگی از بازار جمع آوری کرده است.

منبع: