معاون سازمان نظام پزشکی خبر داد پکیج های مالیاتی کرونایی برای پزشکان

به گزارش طب اصیل معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی از تدوین پکیج های مالیاتی برای مالیات سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ پزشکان با عنایت به بحران کرونا و افزایش هزینه های جامعه پزشکی اطلاع داد.

به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر محمد جهانگیری با اشاره به جلسه اش با معاون فنی سازمان امور مالیاتی، اظهار داشت: امروز جلسه ای را با معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی داشتیم که بیشتر از دو ساعت طول کشید. مباحث مختلفی در این نشست مورد بحث قرار گرفت. اولا گزارش مبسوطی از فعالیتهای جامعه پزشکی در برهه اخیر که از جان فشانی جامعه پزشکی و خدمات موثر و افتخارآفرینی آنها عرضه شده و همینطور درباره هزینه هایی که با رعایت اصول ایمنی برای خود همکاران و بیماران مربوط است، بحث شد.

وی اضافه کرد: از طرفی بحث کاهش درآمدی که چه برای همکاران بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به واسطه رعایت مردم در زمینه عدم خروج از منزل و رعایت مسائل فاصله گذاری اجتماعی، برای همکاران مان اتفاق افتاده هم مورد بحث قرار گرفت. این مسائل مورد تبادل نظر قرار گرفت و همکاران سازمان امور مالیاتی هم موضوعات را پذیرفته و به خیلی از آنها هم واقف بودند.
پکیج های مالیاتی کرونایی برای پزشکان
جهانگیری افزود: بر اساس این مسائل، محورهایی هم مورد بحث قرار گرفت؛ یکی از مسائلی که مورد بحث قرار گرفت، درباره نحوه وضع مالیات پزشکان در سال ۱۳۹۸ بود که توافقات کلی ما بر مبنای توافقنامه قبلی که داشتیم و تبصره ماده ۱۰۰ قانون معافیت های مالیاتی مورد توافق قرار گرفت و در آینده جزئیات آنرا گزارش می دهیم.

وی همینطور اظهار داشت: در عین حال درباره پذیرفتن هزینه های در رابطه با کرونا و افزایش هزینه های پزشکان در زمان بحران کرونا تبادل نظر شد که قرار شد این مورد را در دو پارادایم در حوزه مالیاتی مورد توجه قرار دهیم؛ یک پارادایم برای آنهایی که در اسفند ماه در این حوزه هزینه کردند که برای مالیات سال ۱۳۹۸ آنها و دوم کسانی که هم اکنون برای مباحث مربوط به کرونا هزینه می کنند، برای مالیات سال ۱۳۹۹ آنها تمهیداتی درنظر گرفته می شود. با عنایت به مصوبه ستاد مقابله با کرونا که این موارد و هزینه کردها می تواند بعنوان مباحث مالیاتی هم تلقی شود، ما با هماهنگی سازمان امور مالیاتی دستورالعملی را در این حوزه تدوین کرده و در اختیار تمام موسسات قرار دهیم.

جهانگیری اضافه کرد: در عین حال درخواستی را مطرح کردیم در خصوص اینکه همکارانی که در صف اول عرضه خدمات در زمینه کرونا قرار داشتند، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی مانند پزشکان عمومی، متخصصین داخلی، عفونی، فوق تخصص ریه، اطفال و… که زحمات زیادی را کشیدند، به صورت ویژه دیده شوند و سایر همکارانی هم که گرفتار کاهش درآمد شده اند، مورد توجه قرار گیرند. امیدواریم بتوانیم این موضوعات را در چارچوب یک پکیج برای مالیات های سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ داشته باشیم و بتوانیم به توافقات خوبی برسیم.

وی با اشاره به اینکه این جلسات مرتبا ادامه دارد، اظهار داشت: از آنجایی که تا خرداد ماه برای ارسال اظهارنامه فرصت داریم، به همکارانم می گوییم که اولا تبصره ماده ۱۰۰ قانون معافیت های مالیاتی پابرجا خواهد بود که به جامعه پزشکی کمک می نماید و در عین حال آنهایی که حقیقی هستند و باید اظهارنامه خویش را در خرداد ماه عرضه کنند، باید مواردشان را عرضه کنند و موسسات هم تا آخر تیر ماه فرصت دارند. این همکاری را برای شناسایی هزینه ها و راهکارها خواهیم داشت و در این پکیج های مالیاتی هم خواهیم دید.
کارتخوان؛ مبنای محاسبه درآمد پزشکان
جهانپور درباره نصب کارتخوان هم اظهار داشت: در زمینه کارتخوان ها بحث اجرای قانون بود که انجام شد. هم اکنون هم با عنایت به انتشار کرونا دیگر کسی پول نقد نمی گیرد و مبنا کارتخوان است. پیشنهادمان هم این بود که از این به بعد مبنای محاسبات مالیاتی کارتخوان باشد. قرار شد که دستوالعملی در این حوزه دیده شود. کسانیکه کارتخوان شان را طبق تفاهم نامه ثبت کرده اند، مبنای محاسبه درآمدشان بر مبنای کارتخوان خواهد بود. پیش از این هم اعلام شده بود که در سال ۱۳۹۹ که مالیات پزشکان برای سال ۱۴۰۰ محاسبه می گردد، مبنای درآمدی آنها کارتخوان باشد. در عین حال خیلی از همکاران هم بطور قطع با کارتخوان می توانند اثبات کنند که کاهش درآمد داشتند و امیدوارم بتوانیم دفاع خوبی از آنها انجام دهیم.
پیگیری بسته های تشویقی برای پزشکانی که در بحران کرونا جان فشانی می کنند
وی درباره بسته تشویقی برای پزشکانی که در حوزه مقابله با کرونا اقدام نموده اند، اظهار داشت: این مورد را در دو مسیر پیگیری کردیم؛ یکی از سمت ستاد ملی مقابله با کرونا و شورای پول و اعتبار و دوم هم از مسیر سازمان امور مالیاتی. امروز هم به این توافق رسیدیم که بر مبنای قواعد و تسهیلاتی که در ستاد ملی کرونا دیده شده، این بسته های تشویقی را تدوین نماییم. امروز همکارانمان در سازمان امور مالیاتی اذعان داشتند که خدمات پرارزش جامعه پزشکی باید به صورت ملموس دیده شود و این نیازمند جلسات مختلف و عرضه پیشنهادات منسجم است که بتوانیم این بسته های تشویقی را چه از نظر مالیاتی و چه از نظر اقتصادی تدوین نماییم که پیگیر آن هستیم و خوشبختانه در ستاد ملی کرونا و شورای اقتصادی هم کلیات طرح پذیرفته شده و مورد تصویب قرار گرفته که در حال پیگیری برای اجرای این مصوبه هستیم.
پیگیری معافیت کامل مالیاتی برای پزشکانِ شهید کرونا
جهانگیری درباره بخش قابل توجهی از پزشکان که در بیماری کووید-۱۹ صدمه دیدند و شهید شدند، اظهار داشت: پزشکانی را که در این بحران شهید می شوند، شناسایی می نماییم و ضمن اینکه باید برایشان معافیت مالیاتی کامل گرفته شود تا خانواده هایشان مورد اجحاف قرار نگیرند، تسهیلات جدی هم باید در حوزه های مختلفی مانند حوزه مالیاتی برایشان در نظر گرفته شود. به دنبال این هستیم که آمار منسجمی از این افراد جامعه پزشکی، عرضه نماییم و با سازمان نظام پرستاری هم هماهنگ کرده ایم تا این مورد را پیگیری نماییم.