وزیر بهداشت: مردم کار را برای کادر درمانی سنگین تر نکنند

به گزارش طب اصیل وزیر بهداشت، با اشاره به آمار کرونا در کشور، اظهار داشت: از مردم درخواست می کنم کار را برای همکاران من سنگین تر نکنند.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، سعید نمکی، در گفتگوی اینستاگرامی با مردم، اضافه کرد: مدیریت بیماری در کشور بهتر شده و آمار فوتی بر اثر کرونا امروز برای نخستین بار دو رقمی شد. وزیر بهداشت، با عنوان این مطلب که در فاصله گذاری هوشمند پروتکل هایی ابلاغ گردیده است، اضافه کرد: با شکست هر یک از این پروتکل ها و عدم بروز رفتار درست از جانب مردم، گرفتار چالش های جدیدی می شویم. نمکی اظهار داشت: زخم های زیادی برای از دست دادن کادر دلسوزمان بر دل داریم. وزیر بهداشت تصریح کرد: از مردم خواهش می نماییم بار را برای همکاران ما سنگین تر نکنند. وی ادامه داد: کادر پزشکی در سرتاسر دنیا به خاطر کمبود تجهیزات پزشکی اعتراض کردند، در حالیکه کادر درمانی ما صبورانه این شرایط را گذراندند.