دانشگاه های علوم پزشکی با بیشترین ثبت مطالعات کارآزمایی بالینی بیماری کووید ۱۹

طب اصیل: برمبنای اعلام کمیته ملی تحقیقات COVID-19، دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی و بقیهالله الاعظم(عج) رتبه های اول تا سوم ثبت مطالعات کارآزمایی بالینی درباره بیماری کووید ۱۹ را به خود اختصاص داده اند؛ دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز با ثبت ۱۲ مطالعه کارآزمایی بالینی در رتبه چهارم کشوری قرار گرفت.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر محسن تفقدی، معاون پژوهش وفناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان این خبر اظهار نمود: بعد از شروع بحران جهانی ویروس کرونا ۲۰۱۹ در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، کمیته ملی تحقیقات COVID-۱۹ جهت مدیریت و برنامه ریزی تحقیقات ملی، هدفمند و کاربردی (بویژه کوتاه مدت) بر روی COVID-۱۹ شکل گرفت و در کارگروه های مختلف آغاز به فعالیت کرد.
تفقدی اضافه کرد: اقدامات انجام شده در این کمیته در هفت حیطه توسعه و ﻓﻨﺎوری، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری، اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی، ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، اخلاق در ﭘﮋوﻫﺶ، منابع ﻣﺎﻟﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و ﭘﺎﯾﺶ ﭘﮋوﻫﺶها و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ، دسته بندی و به کلیه دانشگاه ها ابلاغ گردید.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اعلان اینکه هم اکنون کارآزمایی بالینی مگاترایال SOLIDARITY در ایران در حال انجام می باشد که دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم در آن مشارکت دارد، اظهار نمود: کارآزمایی بالینی مگاترایال قسمتی از یک کارآزمایی بالینی بزرگ بین المللی با همکاری سازمان بهداشت جهانی است و از شروع شیوع بیماری COVID-۱۹ تا کنون بیش از ۸۰ کشور و بیش از ۲۰۰ بیمارستان در آن ثبت نام و شرکت کرده اند.
وی اشاره کرد: علاوه بر کارآزمایی بالینی مگاترایال، بیش از ۱۴۰ کارآزمایی بالینی دیگر نیز در کشور در حال انجام می باشد که برمبنای اعلام کمیته ملی تحقیقات کووید-۱۹، دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ثبت تعداد ۱۲ کارآزمایی بالینی بعد از دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و بقیهالله الاعظم(عج) به ترتیب با ۲۵، ۱۸ و ۱۷ کارآزمایی بالینی در رتبه چهارم کشوری قرار دارد.
دکتر تفقدی ابراز امیدواری کرد که با به نتیجه رسیدن این طرح ها بتوان خدمات مطلوب تری برای بیماران مبتلا به کرونا ارائه کرد.

منبع: