معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد؛ ماجرای ثبت موارد مشکوک به کرونا در سامانه های بیمارستانی

به گزارش طب اصیل معاون درمان وزارت بهداشت، پیرو انتشار مطالبی خلاف واقع و تحریف صوتی در مورد مکاتبه در مورد گزارش آنلاین موارد پنومونی (مشکوک به کرونا )، توضیحاتی عرضه داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، قاسم جان بابایی، اظهار داشت: همانطور که از عنوان نامه مشخص است این مکاتبه جهت گزارش فوری و آنلاین موارد مشکوک به کرونا صورت گرفته و از آنجایی که در سامانه های بیمارستانی این موارد بعنوان «پنومونی مشکوک به کرونا» ثبت می شود، به ارسال بموقع آمار تاکید گردیده است. وی ادامه داد: در نامه بر مسئولیت سوپروایزرهای بیمارستانی بر ورود دقیق داده تاکید گردیده است تا تصمیم گیری در خصوص آمار واقعی صورت گیرد. معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: از آنجایی که در صورت ترخیص یا فوت بیماران و عدم ثبت فوری در سامانه بیمارستانی، آمار مربوطه از دقت کمتری برخوردار می شود، بنابراین بر ثبت فوری آمار تاکید گردیده است تا موارد مذکور از آمار بستری فعلی بیمارستان در سامانه کسر گردد و بر این اساس نیاز تجهیزات مصرفی و حفاظتی و سایر اقدامات حمایتی جهت بیماران موجود در بیمارستان ها تأمین شود و البته موارد فوت بیمارستانی شامل ابتلای قطعی و یا مشکوک به بیماری کرونا بر مبنای مستندات پرونده های بیماران و به صورت مجزا از راه مدارک پزشکی بیمارستان ها دریافت می شود. جان بابایی در ادامه اظهار داشت: در بند آخر مکاتبه تاکید گردیده است نتیجه تست بیماران بر همه پرونده ها الصاق گردد تا آمار پنومونی مثبت و منفی از نظر کرونا قابل تفکیک باشد. وی با ابراز تأسف و تعجب از این گونه اقدامات غیر اخلاقی و غیر حرفه ای که با انتشار گزینشی متن مکاتبات صورت می گیرد، اضافه کرد: ضمن اعلام پیگیری مبحث از راه مراجع قضائی و پلیس فتا تا حصول نتیجه و برخورد قاطع با افراد فاقد مسئولیت اجتماعی که زمینه تشویش اذهان عمومی را فراهم می نمایند، از تمام تلاشهای شبانه روزی کادر درمان و مسئولین بیمارستان ها قدردانی می نماییم.