در گفت وگو با طب اصیل اعلام شد تاکید مجدد بر سلامت آب آشامیدنی تهران

به گزارش طب اصیل استاندار تهران با تاکید بر سلامت آب آشامیدنی تهران اظهار داشت: هیچ موردی از آلودگی ویروس کرونا در آب آشامیدنی وجود ندارد و شهروندان تهرانی از استاندارد و سلامت آب آشامیدنی اطمینان داشته باشند.
انوشیروان محسنی بندپی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص برخی اخبار انتشار یافته در مورد آلودگی آب تهران به کرونا ویروس اظهار داشت: برمبنای آخرین گزارش ها هیچ موردی وجود ندارد و استاندارد لازم برای آب آشامیدنی رعایت می شود.
وی اضافه کرد: برای اطمینان شهروندان کلر باقیمانده در شبکه توزیع از حد معمول نیز بالاتر برده شده تا شرایط لازم برای اطمینان بخش بودن آب آشامیدنی برای شهروندان ایجاد شود.
استاندار تهران اشاره کرد: مردم از سلامت آب اطمینان خاطر داشته باشند.

منبع: