نخستین گایدلاین خدمات فیزیوتراپی در پاندمی کووید ۱۹ ابلاغ گردید

طب اصیل: رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران، از ابلاغ نخستین گایدلاین نحوه ارائه خدمات درمانی فیزیوتراپی در پاندمی کووید ۱۹، آگاهی داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، احمد مؤذن زاده، اظهار داشت: نخستین گایدلاین نحوه ارائه خدمات درمانی فیزیوتراپی در پاندمی کووید ۱۹ در منطقه خاور میانه توسط وزارت بهداشت، ابلاغ شد. وی ادامه داد: استاندارد ارائه خدمات درمانی فیزیوتراپی در پاندمی کووید ۱۹ که توسط انجمن علمی فیزیوتراپی ایران و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهیه و تنظیم شده است، بعنوان نخستین گایدلاین مصوب برای ارائه خدمات درمانی فیزیوتراپی به بیماران در منطقه خاور میانه به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید و به مراکز درمانی سراسر کشور ابلاغ گردید. مؤذن زاده اظهار داشت: این دستورالعمل برای آگاهی فیزیوتراپیست ها و کادر درمان در مورد نقش فیزیوتراپی در مدیریت بیماران بستری و سرپایی در بیمارستان، نقاهتگاه، منزل قرنطینه و غیر قرنطینه و…، با تشخیص قطعی و یا مشکوک کووید ۱۹ آماده شده است.

منبع: