از سوی معاون وزیر بهداشت؛ دستورالعمل برگزاری مراسم شب های قدر ابلاغ گردید

به گزارش طب اصیل معاون بهداشت وزارت بهداشت، دستورالعمل بازگشایی مساجد و برگزاری مراسم شب های قدر را ابلاغ نمود.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، در این بخشنامه که روز دوشنبه با امضای علیرضا رئیسی، معاون بهداشت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ گردیده، آمده است: با عنایت به فرارسیدن شبهای معنوی قدر، اهمیت برگزاری دعا و نیایش در این شب ها و فرمایشات مقام معظم رهبری در ستاد ملی مبارزه با کرونا همینطور بر مبنای جلسه ۲۱ اردیبهشت ۹۹ مقرر شد که مراسم معنوی شبهای قدر با رعایت کامل و دقیق راهنماهای بهداشتی و فاصله گذاری در مساجد برگزار گردد وامکان برگزاری با رعایت مواردی که در این ابلاغیه آمده است، می توانند صرفا در این شب ها این مراسم را برگزار کنند. بر طبق این بخشنامه، اولویت برگزاری مراسم در فضای باز مساجد با رعایت فاصله حداقل یک متر بین افراد است. در صورت نبود فضای باز برگزاری مراسم در داخل شبستان مساجد با ۲۵ درصد ظرفیت به حالت صف نماز با رعایت فاصله حداقل یک متر می تواند صورت گیرد. رعایت تهویه مناسب در محل های بسته مانند شبستان الزامی است و اطلاع رسانی از جانب هیأت امنای مساجد و بسیج محل در خصوص حضور نیافتن بیماران خاص و بیماری های زمینه ای با خطر بالا و همینطور کودکان و سالمندان در مراسم صورت گیرد. همینطور از هرگونه پذیرایی و توزیع نذرات جدا خودداری شود و مدت زمان برگزاری مراسم حداکثر باید دوساعت باشد. بر طبق این بخشنامه، جلسات مداحان مشهور می تواند در فضاهای باز مانند ورزشگاه ها با ۲۵ ظرفیت و رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار گردد. همینطور از برگزاری مراسم در مساجدی که طبق راهنمای فاصله گذاری حداقل امکانات را ندارد خودداری شود. هیأت امنا، روحانی مساجد و بسیج، مسئول نظارت بر حسن اجرای برنامه برگزاری مراسم شب های قدر در مساجد هستند. مرکز امور مساجد هم هماهنگی لازم را با مساجد برای اجرای راهنماهای بهداشتی و مفاد این نامه را داشته باشند. وزارت بهداشت در بخشنامه تصریح کرد: حضور تمام افراد در محل برگزاری مراسم باید با ماسک و دستکش باشد و افراد شرکت کننده لازم است سجاده، مهر، قرآن، مفاتیح و چادر نماز شخصی (مخصوص بانوان) خویش را همراه بیاورند. دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از راه معاونت های بهداشتی دانشگاه نسبت به نظارت دقیق و تشدید بازرسی اقدام نمایند. البته برگزاری مراسم شب های قدر در استان های شدیداً درگیر همچون خوزستان مشمول این بخشنامه نمی گردد و در این استان ها از برگزاری مراسم خودداری می شود.