عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا: سامانه ۴۰۳۰ ورودی به بیمارستان ها را کم کرد

به گزارش طب اصیل عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا، اظهار داشت: حضور و آگاهی بخشی سامانه ۴۰۳۰ ورودی های غیرضروری به بیمارستان ها را کم کرد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، خدیجه شادجو، جراح و متخصص زنان و فلوشیپ لاپاراسکوپی، درباره ایمنی بهداشتی بیمارستان ها برای انجام اعمال جراحی، اضافه کرد: از زمانیکه کرونا در کشور شناسایی شد ستادهای ایمنی در تمام بیمارستان ها بسیج شدند. وی با اعلان اینکه نمی توانستیم همه اعمال جراحی را در دوران کرونا لغو نماییم، افزود: هیچ عملی هم که در دوران کرونا صورت نمی گرفت به هر حال خانم های حاملگی بودند که نیاز به زایمان و سزارین داشتند و گردنگیر بود حتی در این شرایط مورد عمل جراحی قرار بگیرند. شادجو اشاره کرد: مطمئناً تمام بیمارستان ها دستورالعمل های کشوری در مورد ایمن سازی محیط بیمارستان برای بیماران را انجام داده اند تا کمترین خطر متوجه آنها شود. مثلاً اگر پیش از این دوران نیاز بود که بیمار با همراه، در بخش بستری شود الان کنترل ها بیشتر است و همراه بیمار، مرخص می شود. عضو هیأت علمی پژوهشگاه ابن سینا اظهار داشت: انجام آزمایش های لازم تشخیص بیماری، ایزوله کردن، جداسازی بیماران و افزایش مراقبت های لازم بیماران و گروه پزشکی، اقداماتی است که در همه بیمارستان ها انجام شد. وی افزود: شرایط بیمارستان ها البته به جز بیمارستان هایی که مرکز درمان کرونا اعلام شدند، مناسب می باشد و بیماران می توانند با بررسی بیشتر در این بیمارستان ها برای اعمال جراحی بستری شوند. شادجو با اشاره به اعمال جراحی مجاز در دوران کرونا اظهار داشت: هر گروه پزشکی عمل هایی برای گروه های بیمار خود دارند، در گروه زنان و زایمان و سزارین اعمال جراحی کیست تخمدان، خونریزی های داخل شکمی، پارگی کیست ها و حاملی خارج رحم موضوعاتی است که باید برای بیمار سریع تصمیم گیری شود. جراحی های گروه آنکولوژی و سرطان را هم نمی توان خیلی معطل کرد. این جراح و متخصص زنان و فلوشیپ لاپاراسکوپی درباره اقدامات سامانه ۴۰۳۰ هم اظهار نمود: در دوران کرونا هم بوسیله همکارانم که با این سامانه همکاری دارند و هم بوسیله گزارشات خبری در رسانه ها، اطلاعاتی درباره این سامانه کسب کردم. وی ادامه داد: به نظرم این سامانه خیلی بموقع وارد عمل شد و کمک زیادی در آگاه سازی عموم مردم درباره بیماری کرونا کرد. امیدوارم کارهای سامانه ۴۰۳۰ در دوران پساکرونا هم ادامه داشته باشد. شادجو با اعلان اینکه وجود سامانه ۴۰۳۰ نقش بسیار مؤثری در کاهش حضور مردم در بیمارستان ها و مراکز درمانی در زمان بحران و پیک بیماری داشت، اشاره کرد: همکارانم در گروه های اورژانس بیمارستان ها می گفتند چون در ابتدا کسی اطلاعی درباره این بیماری نداشت با نخستین علایم همه به بیمارستان مراجعه می کردند که هم ورودی بیمارستان زیاد می شد و هم با شیوع و سرایت پذیری بیماری آنهایی هم که بیمار نبودند، بیمار می شدند، اما اطلاع رسانی ۴۰۳۰ موجب شد که افراد پیش از مراجعه اطلاعات لازم را کسب و کسی که لازم بود به بیمارستان برود. عضو هیأت علمی پژوهشگاه ابن سینا اظهار داشت: همکارانم در گروه های اورژانس بسیار از این اتفاق خرسند شدند چونکه در ایام ابتدایی حجم مراجعات بسیار بالا بود و پس از این آگاهی بخشی مردم مراجعه کمتر و دقیق تری داشتند.

منبع: