رئیس هفته سلامت گوارش عنوان کرد موارد بالای شکایت نفخ در ایران

به گزارش طب اصیل رئیس هفته سلامت گوارش، اظهار داشت: یکی از شکایت های مردم ایران در رفتن به پزشک، نفخ است.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، رضا ملک زاده، در هفته سلامت گوارش (دوم تا نهم خرداد ۹۹)، اضافه کرد: میکروب های خوب هم وجود دارد که بهتر است آنها را دستکاری نکنیم. وی با اشاره به بالا بودن آمار شکایت از نفخ در میان ایرانی ها، اظهار داشت: یکی از علل مراجعات زیاد مردم به پزشک، نفخ کردن است که علل مختلفی دارد. معاون وزیر بهداشت، افزود: در مواردی نفخ با بوی بد دهان همراه می باشد که مربوط به میکروب هایی است که در روده وجود دارد. ملک زاده با اشاره به مصرف بالای نان در ایران، اظهار داشت: تخمیر نان ایجاد گاز می کند و بعضی مواقع جذب و از طریق بازدم سبب می شود احساس بوی بد دهان نماییم. در حالیکه ناشی از بوی بد روده است. رئیس هفته سلامت گوارش، اضافه کرد: بوی بد دهان بستگی به نوع غذایی است که افراد می خورند، اما باید بدانیم که مقداری از نفخ افراد طبیعی است و نباید همیشه فکر نماییم یک نوع بیماری است.