مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد پرداخت هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی غیر دولتی

به گزارش طب اصیل مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: طی هفته گذشته هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی غیر دولتی پرداخت شده است.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، شهرام غفاری گفت: از نیمه دوم سال قبل تامین منابع و پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد به خوبی در حال انجام می باشد. وی از پرداخت حدود ۵۵۰ میلیارد تومان از مطالبات داروخانه های طرف قرارداد با سازمان تامین اجتماعی در هفته گذشته آگاهی داد و اظهار داشت: با این مبلغ ۲ ماه از مطالبات داروخانه ها پرداخت شده است. مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی همین طور از پرداخت ۲ ماه از مطالبات سایر مراکز درمانی خصوصی طرف قرارداد با این سازمان آگاهی داد و اظهار داشت: مبلغ پرداخت شده به این مراکز طی هفته گذشته حدود ۴۶۰ میلیارد تومان بوده است. غفاری بر تداوم پرداخت منظم مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان تامین اجتماعی اصرار کرد و اظهار داشت: امیدواریم با تداوم روند فعلی در ماه های آینده مطالبات مراکز درمانی غیردولتی از سازمان تامین اجتماعی به روز شود.

منبع: