آیا کودکان کرونایی گرفتار عوارض شدید می شوند

به گزارش طب اصیل هیچ گزارشی از چین در خصوص مشاهده عوارض شدید در کودکان بعد از مبتلا شدن به ویروس جدید کرونا وجود ندارد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، اعلام نمود: تحلیل تیمی از کارشناسان در مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های چین نشان داده است که از تعداد افرادی که در این کشور به کرونا مبتلا شدند هیچ کودک ۹ ساله یا کوچک تر بر اثر این ویروس فوت نکرده و تنها یک مرگ در میان بیماران زیر ۲۰ سال گزارش شده است. یک گروه از محققان از دانشگاه ووهان و سایر موسسات گزارش کردند که تا روز ششم فوریه در سرزمین اصلی چین آزمایش ویروس کرونا برای ۹نوزاد بین سنین یک ماهگی تا ۱۱ ماهگی مثبت بود. آنها می گویند که هیچیک از این کودکان گرفتار بیماری شدید نشدند. استاد موریشیما سونِئو از دانشگاه پزشکی آیچی، کارشناس بیماریهای عفونی کودکان است. موریشیما اظهار داشت که این ویروس جدید از جهاتی شبیه به رشته های موجود ویروس کرونا است و کودکان که اغلب گرفتار سرما خوردگی های معمولی می شوند امکان دارد تا حدی در مقابل آن مصونیت داشته باشند. اما استاد موریشیما اضافه کرد که ما باید مواظب باشیم چونکه این مبتلا شدن در مدارس و مهد کودک ها به سرعت شیوع پیدا می کند. او اظهار داشت که سرپرست ها باید اطمینان حاصل کنند که کودکان به خوبی دستهایشان را می شویند و هوای اتاق ها به خوبی تهویه می شود.