شانه ساز عنوان کرد؛ پشتیبانی از صنعت دارویی کشور

رئیس سازمان غذا و دارو، کاهش سهم ارز واردات دارو در سال قبل را یک اقدام مهم در امتداد پشتیبانی از تولید داخل دانست.
محمدرضا شانه ساز، در گفتگو با خبرنگار مهر، به مهم ترین اقدام سازمان غذا و دارو در امتداد پشتیبانی از تولید داخل اشاره نمود و اظهار داشت: در سال ۹۸ توانستیم سهم ارز تخصیصی به تامین مواد اولیه دارویی را نسبت به ارز واردات دارو افزایش دهیم و این یک گام مهم در امتداد پشتیبانی از تولید داخل است. وی با عنوان این مطلب که در گذشته ۶۰ درصد ارز دارویی برای واردات بود و ۴۰ درصد برای تولید، اضافه کرد: در سال قبل توانستیم این سهم را جابجا نماییم و ارز بیشتری به تولید اختصاص دهیم. شانه ساز با اشاره به اینکه برای سه درصد داروی وارداتی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد ارز دارویی اختصاص می یافت، اظهار داشت: در سال قبل موفق شدیم این سهم ارزی را تا ۳۰ درصد کاهش دهیم و این یک اقدام مهم در امتداد پشتیبانی از تولید داخل است. رئیس سازمان غذا و دارو، بر مدیریت بازار دارویی کشور با هدف جلوگیری از تقاضاهای القایی اصرار کرد و اضافه کرد: یکی از سیاست های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، پشتیبانی از داروی تولید داخل و ممنوعیت واردات اقلام دارویی است که در کشور تولید می شود. شانه ساز با تاکید بر پشتیبانی از کیفیت داروی تولید داخل، اشاره کرد: آنچه مسلم است، داروی ایرانی قابل رقابت با برندهای معتبر جهانی است.