افزایش تعدادشهرهای قرمز ونارنجی با عدم رعایت در روز طبیعت

به گزارش طب اصیل سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن اشاره به افزایش بار بیماری کرونا در سطح کشور، اظهار داشت: پیشبینی می کنم یک هفته تا ۱۰ روز پس از تعطیلات عید افزایش شدیدتر بار بیماری را خواهیم داشت و این بر ضرورت افزایش مراقبت ها می افزاید.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر علیرضا رئیسی ضمن اشاره به اینکه در روزهای نوروز بیشتر از ۱۵ هزار فرد کرونا مثبت مبادرت به سفر رفتن کرده اند، اظهار داشت: این افراد علیرغم آنکه می دانستند بیمار هستند به مسافرت رفتند و بطور قطع بیماری را به سراسر کشور منتشر نمودند. این در شرایطی است که این افراد را شناسایی کردیم و کد ملی آنها را داریم و این اقدام آنها پایمال کردن حقوق دیگران است.
به نقل از ایشان، به تازگی سوش غالب در کشور در حال تبدیل شدن به سوش ویروس جهش یافته انگلیسی است که تعداد افراد بیشتری را مبتلا می کند.
رئیسی افزود: اگر حالا شاهد می باشیم که تعداد شهرهای قرمز و نارنجی ما در حال افزایش می باشد، این شروعی برای افزایش بیماران است و من پیشبینی می کنم یک هفته تا ۱۰ روز پس از تعطیلات عید افزایش شدیدتر بار بیماری را خواهیم داشت و این بر ضرورت افزایش مراقبت ها می افزاید.
وی که در یک برنامه تلوزیونی صحبت می کرد، اضافه کرد: هم اکنون تعداد شهرهای قرمز و نارنجی به ۱۱۷ شهر رسیده است و حدودا ۲.۵ برابر شده است و این درحالی است که تصور می کنم در ایام آتی شهرهای قرمز و نارنجی بیشتری خواهیم داشت و این مورد به روزهای آینده و بخصوص روز طبیعت بستگی دارد که اگر مردم رعایت نکنند امکان دارد این موج شدیدتر شود.

منبع: