دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان: باورهای غلط سبب شده مدیریت بیماری آسم گرفتار چالش شود

به گزارش طب اصیل دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان، اظهار داشت: باورهای غلط در مورد بیماری آسم سبب شده در مدیریت این مهم هم گرفتار چالش شویم.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، رستم یزدانی، در نشست مجازی روز جهانی آسم، اضافه کرد: با عنایت به ماهیت بیماری آسم، مشکل فقط مخصوص کشورهای در حال توسعه نیست و کشورهای پیشرفته هم این مشکل را دارند. وی ضمن اشاره به اهمیت استفاده از داروها برای کنترل بیماری آسم، اظهار داشت: نباید از عوارض برخی داروها که در دسترس هستند و بدون نسخه هم قابل تهیه هستند، غافل شد. یزدانی افزود: باورهای غلط سبب شده تا بسیاری از بیماران در مقابل داروهایی که ترکیبات استنشاقی دارند، موضع بگیرند. وی ادامه داد: بسیاری از بیماران با اصرار یک دوره از داروها استفاده می نمایند و در رفتن به پزشک عنوان می کنند که نیازی نبوده داروها را مصرف کنند و در نتیجه کنترل بیماری از دست خارج می شود. دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار داشت: نخستین نکته ای که به ذهن پزشک می رسد، این است که بداند بیمار دارو را خوب بهره برده است. در واقع باید در سه ویزیت بعدی بیمار، بپرسیم داروها را چطور مصرف کرده است. یزدانی ضمن اشاره به موضع گیری بیماران آسمی در مقابل داروهای استنشاقی، اضافه کرد: لازم است آموزش های مورد احتیاج به همکارانی که در مرحله اول بیمار را می بینند، داده شود و تغییر نگرش ها صورت بگیرد.

منبع: