مدیر عامل سازمان بیمه سلامت خبر داد پرداخت ۱۹۷۳ میلیارد ریال بابت نسخه نویسی الکترونیک در فروردین

طب اصیل: مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، از پرداخت هزارو ۹۷۳ میلیارد ریال برای نسخه نویسی الکترونیک در فروردین ۱۴۰۰ آگاهی داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، محمد مهدی ناصحی در هفتمین جلسه با مدیران کل استانی و اعضای کمیته کاهش دفترچه با موضوع نسخه نویسی الکترونیک، روند پیشرفت این برنامه در کشور را مناسب ارزیابی کرد و اظهار داشت: از تمام همکاران استانی که از همه نیروها و امکاناتشان استفاده کردند تا نتیجه بهتری در پیاده کردن نسخه نویسی الکترونیک در کشور داشته باشیم کمال تشکر را دارم. وی افزود: این اقدام روش سنتی را تغییر می دهد و مسلماً جایگزین راحتی به ویژه برای ارائه دهندگان خدمت نیست. در ابتدا ممکنست مقاومت هایی باشد و مشکلاتی برای مردم در دریافت خدمت، داروخانه و مراکز پاراکلینیک به همراه داشته با شد که خوشبختانه با همکاری نظام پزشکی، انجمن داروسازان و همین طور صبوری مردم این طرح را باتوجه به الزام قانونی و تکلیفی که سازمان های بیمه گر و وزارت بهداشت دارند به خوبی پیش رفته است. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران از مدیران تقاضا کرد که با دقت، تعامل و شرایط مناسب تری این طرح را اجرا کنند و اضافه کرد: از مردم عزیز نیز تقاضا داریم که همکاری لازم را داشته باشند. باید توجه داشت که این طرح با وجود این که از حیث زمان بیشتر از وقت معمولی است ولی در ادامه کار از بعد زمان، دقت، سلامت و کیفیت کار بطور قطع بهتر خواهد شد. وی افزود: نسخه نویسی الکترونیک در خیلی از کشورهای دنیا پیاده شده و نتایج خوبی داشته است. در استان هایی که این طرح به خوبی اجرا شده مدیریت منابع مناسبی صورت گرفته است. همین طور در مدت کوتاهی می توان از اطلاعات به دست آمده در مدیریت منابع کشور به ویژه در حوزه سلامت بهره برد و آنرا در جهت نیازهای اصلی مردم سوق دهیم. ناصحی با تاکید بر این که اجرای نسخه نویسی الکترونیک الزام و تکلیف قانونی می باشد، اظهار داشت: بر این اساس پرداخت هزینه خدمات ارائه شده تنها بوسیله الکترونیک صورت خواهد گرفت و بیمه ها مکلف به اجرای آن هستند.

منبع: