رییس سازمان زندان ها خبر داد اجرای واکسیناسیون کرونا در اوین

طب اصیل: رئیس سازمان زندان ها از اجرای واکسیناسیون کرونا در زندان اوین آگاهی داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، محمدمهدی حاج محمدی در توئیتر نوشت:
«امروز آقای دکتر رئیسی معاون محترم وزیر بهداشت برای اجرای واکسیناسیون کرونا به زندان اوین آمدند و گفتند: درصد رعایت پروتکلها در زندان ها دو برابر جامعه است.
قبلا عرض کرده بودم در زندانبانی مبتنی بر آموزه های دینی به حقوق انسانها بیش از سایر نظام های زندانبانی توجه می شود.»

منبع: