بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی تعاون در کمیسیون بهداشت

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی در جلسه عصر امروز این کمیسیون آگاهی داد.
زهرا شیخی در گفت و گو با ایسنا در توضیح نشست عصر امروز کمیسیون بهداشت و درمان اظهار داشت: این جلسه با حضور عبدالملکی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد که وزیر پیشنهادی به بیان توضیحاتی درباره خاصیت های شخصی، سابقه کاری و همین طور فاکتورهای برنامه های خود پرداخت.
وی ادامه داد: تاکید کمیسیون بهداشت و درمان بر این است که باتوجه به گسترده بودن حیطه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیاز است در مورد مباحث مهمی مانند حوزه اشتغال، معلولان، سالمندان، بازنشستگان، بیمه های درمانی و صدها و صدها موضوع مهم، برنامه های عملیاتی ارائه شود و همین طور برنامه های ارائه شده متناسب با مشکلات این حوزه باش.
شیخی اظهار داشت که کمیسیون بهداشت در گزارشی نظر خودرا درباره وزیر پیشنهادی کار ارائه خواهدنمود.