کرونا و تشدید فقر در جهان

هر ساله در تاریخ ۱۷ اکتبر کشورهای جهان ˮروز جهانی ریشه کنی فقرˮ را گرامی می دارند.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، هر ساله کشورها، روز جهانی ریشه کنی فقر را در تاریخ ۱۷ اکتبر گرامی می دارند. این روز می خواهد آگاهی جوامع را در مورد فقر، خشونت و گرسنگی در سراسر جهان افزایش دهد و هدف آن ارائه راهکارهایی برای مقابله و ریشه کنی فقر است.
این روز برای نخستین بار در سال ۱۹۸۷ میلادی در پاریس، در میدان تروکادورو بمنظور تقدیر و قدردانی از افرادی که با فقر، گرسنگی، خشونت و ترس مبارزه می کنند، گرامی داشته شد. همین طور در سال ۱۹۹۲ میلادی نیز، سازمان ملل متحد بطور رسمی ۱۷ اکتبر را بعنوان روز جهانی ریشه کنی فقر نامگذاری کرد.
با شیوع بیماری کووید۱۹ در سراسر جهان، پیشرفت های صورت گرفته در ریشه کنی فقر و بهبود استانداردهای زندگی در دو سال قبل معکوس شده است بطوریکه طبق گزارش سازمان ملل متحد به نقل از بانک جهانی، بین ۸۸ تا ۱۱۵ میلیون نفر در نتیجه بحران های به وجود آمده ناشی از شیوع کووید۱۹ به سمت فقر سوق داده می شوند. همین طور بیشتر افرادی که جدیدا گرفتار فقر شدید شده اند در کشورهای جنوب آسیا و آفریقای سیاه، مناطقی که نرخ فقر هم اکنون نیز بالاست، یافت می شوند.
به گزارش طب اصیل به نقل از تایمز نو نیوز، همین طور سازمان ملل متحد اعلام نمود که انتظار می رود امسال میلادی (۲۰۲۱) این آمار بین ۱۴۳ تا ۱۶۳ میلیون نفر افزایش یابد. این فقرای جدید به جمع ۱.۳ میلیارد نفری خواهند پیوست که تا حالا در فقر چند بعدی و دائمی زندگی کرده و شاهد بدتر شدن وضعیت زندگیشان در طول پاندمی کووید۱۹ بوده اند.