۷۰۰ هزار دز واکسن اسپوتنیک وی وارد کشور شد

به گزارش طب اصیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ورود یک محموله جدید حاوی ۷۰۰ هزار دز واکسن اسپوتنیک وی به کشور اطلاع داده است.
به گزارش پنجشنبه شب ایرنا از وزارت بهداشت، از دو میلیون دُز واکسن اسپوتنیک که مقرر است هفته آینده وارد شود عصر امروز و در نخستین بارگیری ۷۰۰ هزار دُز از آن وارد کشور شد.
این هفتاد و سومین محموله واکسن وارداتی به کشور است که بعد از ورود آن آمار واکسن های وارد شده به کشور از ۱۲۰ میلیون دُز گذشت.

منبع: