وزارت بهداشت: اخبار انتصاب مدیران را از روابط عمومی پیگیری کنید

طب اصیل: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اطلاعیه ای اصرار کرد که اخبار انتصاب مدیران در این وزارتخانه را فقط از طرف روابط عمومی پیگیری کنید.
به گزارش یکشنبه شب ایرنا از وزارت بهداشت، در این اطلاعیه آمده است: هرگونه اخباری در خصوص انتصاب مدیران فقط از طرف مرکز روابط عمومی این وزارتخانه مورد تایید می باشد.
منبع: