در گفت وگو با طب اصیل تشریح شد نحوه تست گیری از اصناف و ادارات با هوشمندسازی قرنطینه

عضو کمیته ی علمی کشوری مقابله با کووید۱۹ ضمن تشریح جزئیات هوشمندسازی قرنطینه در کشور، اظهار داشت: در قزوین نتایج اولیه پایلوت قرنطینه هوشمند خوب بود؛ به صورتی که به جای ۱۲ هزار کسب و کار تنها ۲۰ کسب و کار را تعطیل کردند.
دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با ایسنا، درباره نحوه انجام تست های کرونا در اصناف و ادارات در چارچوب بحث قرنطینه هوشمند، اظهار داشت: آزمایشگاه هایی که دانش بنیان بوده و کیت های آزمایش سریع دارند، خودشان در چارچوب قرنطینه هوشمند به سراغ کسب و کارها می روند، البته با توالی که وزارت بهداشت مشخص می کند. بعنوان مثال وزارت بهداشت در چارچوب طرح قرنطینه هوشمند اعلام می کند که اگر فردی در بازار است، باید ماهانه یکبار تست منفی کرونا داشته باشد، اما خود فرد بازاری هزینه تست را می پردازد و خود آزمایشگاه به سراغ فرد رفته و از او تست می گیرد. حال وقتی که فرد تست منفی داشته باشد، به این معناست که حتی اگر کرونا در کشور پیک زد، در آن مقطع زمانی که تست انجام شده، این فرد نیاز نیست که تعطیل کند. اما امکان دارد فرد ۱۰۰ هزار تومان برای انجام تست هزینه کند و در عین حال کسب وکارش تعطیل نمی گردد. اگر هم فردی تستش مثبت باشد، فقط همان فرد در قرنطینه قرار می گیرد و نیاز نیست که همه مردم کسب وکارشان را تعطیل کنند.
نتایج خوب هوشمندسازی قرنطینه در قزوینوی اضافه کرد: این اقدامی است که دنیا از انجام آن نتیجه گرفته است. در ایران هم هم اکنون تمام ابزارهای لازم برای انجام این کار آماده است. در عین حال در سه شهر کردستان، آذربایجان غربی و قزوین هم پایلوت شده است. در قزوین نتایج اولیه پایلوت قرنطینه هوشمند خوب بود؛ به صورتی که به جای ۱۲ هزار کسب و کار تنها ۲۰ کسب و کار را تعطیل کردند.
قانعی با اشاره به اینکه وقتی می خواهیم هم اقتصاد داشته باشیم، هم سلامت داشته باشیم و هم پیک بیماری و مرگ ومیر ناشی از آنرا نداشته باشیم، باید به سمت هوشمندسازی قرنطینه و محدودیت ها رویم، اظهار داشت: قرار شد تمام سامانه ها به یک سامانه بدل شوند و همه سامانه ها بر روی سکوی هوشمند قرار گیرند.
وی افزود: نحوه کار در تمام بخش ها شامل ادارات، صنوف و… به یک صورت است و همانگونه است که توضیح دادم؛ اما توالی زمانی انجام تست ها متفاوت می باشد. بعنوان مثال انجام تست در ادارات یک توالی زمانی مشخص دارد و برای فردی که در اسنپ کار می کند، توالی زمانی دیگری دارد. به این صورت که آزمایشگاه سراغ صنف رفته، تست را گرفته و نتیجه را در سامانه قرار می دهد و اگر فردی مثبت باشد، برایش محدودیت هایی ایجاد می شود، اما سایر افراد می توانند کسب و کارشان را عرضه کنند. همینطور باید توجه کرد که مجری سامانه، وزارت کشور است.