اطلاعیه وزارت بهداشت درباره افرادی که جهت سفر خارجی به تزریق واکسن آسترازنیکا نیاز دارند

به گزارش طب اصیل مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در اطلاعیه شماره ۵ خود درباب شیوه نامه جدید معاونت بهداشت اعلام نمود: افرادی که برای سفر به خارج از کشور به تزریق یک یا دو نوبت واکسن آسترازنیکا نیاز دارند از روزهای آینده می توانند با مراجعه به دانشگاه های علوم پزشکی کشور درخواست خودرا ثبت کنند.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در متن این اطلاعیه آمده است: «افرادی که برای سفر به خارج از کشور به تزریق یک یا دو نوبت واکسن آسترازنیکا نیاز دارند از روزهای آینده می توانند با مراجعه به دانشگاه های علوم پزشکی کشور درخواست خودرا ثبت کنند.

در هر دانشگاه علوم پزشکی کمیته سه نفره ای با مسئولیت بررسی درخواست ها وجود دارد که به افراد واجد شرایط دریافت این واکسن، ضمن اطلاع از عوارض تزریق واکسن یادآوری، یک یا دو نوبت واکسن آسترازنیکا افزون بر واکسن هایی که قبلا دریافت نمودند، تزریق می شود.

البته تزریق واکسن های یادآوری پس از گرفتن رضایت از این افراد درباب عوارض احتمالی آن، صورت می گیرد.

گفتنی است باتوجه به اینکه بین دونوبت واکسن یادآوری لازم است حداقل یک ماه فاصله وجود داشته باشد، پس افرادی که در آینده مسافرت خارجی دارند درخواست خودرا در نخستین زمان ممکن به دانشگاه علوم پزشکی اعلام کنند.»

منبع: