نتایج یک تحلیل نشان داد؛ پاندمی کرونا ۲۸ میلیون سال از عمر مردم جهان را ربود

یک تحلیل آماری جدید نشان میدهد که در طول سال ۲۰۲۰ میلادی یعنی در دوره همه گیری کووید۱۹، نرخ امید به زندگی کاهش شایان توجهی داشته و در مجموع موجب از دست رفتن بیش از ˮ۲۸ میلیون سالˮ از عمر مردم دنیا در ۳۱ کشور شده که در این میان، مردان بیش از زنان از این بحران لطمه دیده اند.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، متخصصان با مقایسه ای در این مطالعه اعلام کردند که سالهای مازاد از دست رفته زندگی در ۲۰۲۰ بیش از پنج برابر سالهای از دست رفته عمر افراد در این کشورها بر اثر آنفلوآنزای فصلی در سال ۲۰۱۵ بوده است.
دکتر نذرالاسلام از دانشگاه آکسفورد و همکارانش تغییرات امید به زندگی و سالهای از دست رفته عمر (YLL) را در سال ۲۰۲۰ در رابطه با همه گیری کووید۱۹ در ۳۷ کشور یا منطقه از جهان با درآمد متوسط ​​و بالا با داده های قابل اطمینان و کامل مرگ و میر برآورد کردند.
بنابر مطالعات قبلی در تمامی این ۳۷ کشور، امید به زندگی هنگام تولد در مردان و زنان بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ افزایش داشته است.
با این حال در سال ۲۰۲۰، امید به زندگی در ۳۱ کشور مورد مطالعه در مردان و زنان کم شد. البته در این میان استثنائاتی نیز وجود داشت همچون کشورهای نیوزیلند، تایوان و نروژ که افزایش امید به زندگی در آنها مشاهده شد و در دانمارک، ایسلند و کره جنوبی نیز هیچ تغییری در میزان امید به زندگی افراد ثبت نشد.
بنا بر این تحلیل آماری، بیشترین رقم افت امید به زندگی (متوسط طول عمر) در کشورهای مطالعه شده به ترتیب در روسیه (۲.۳۳- در مردان و ۲.۱۴- در زنان)، ایالات متحده (۲.۲۷- در مردان و ۱.۶۱- در زنان)، بلغارستان (-۱.۹۶ و ۱.۳۷-)، لیتوانی (۸۳/۱- و ۲۱/۱-)، شیلی (۶۴/۱- در مردان) و اسپانیا (۱۱/۱- در زنان) رخ داده است.
به گزارش طب اصیل به نقل از وب ام دی، همین طور سالهای مازاد از دست رفته زندگی در افراد زیر ۶۵ سال نسبتاً کم بوده به جز کشورهای روسیه، بلغارستان، لیتوانی و ایالات متحده که سال های از دست رفته عمر مردم در آنها بیش از ۲۰۰۰ در هر ۱۰۰ هزار نفر بوده است.
سال های مازاد از دست رفته زندگی اشاره به کاهشِ سالهای عمر افرادی دارد که به دلیلهای مختلف در دوران پاندمی، قربانی مرگ و میر زودرس شدند و شاید اگر پاندمی و مشکلات و محدودیت های در رابطه با آن وجود نداشت، این افراد هنوز در بین ما بودند.