زالی تاکید کرد عدم واکسیناسیون خطری بالقوه برای جهش های جدید کرونا

به گزارش طب اصیل فرمانده عملیاتی ستاد مقابله با کرونای استان تهران اشاره کرد: عدم واکسیناسیون خطری بالقوه برای جهش های جدید کرونا ویروس می باشد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، علیرضا زالی امروز در جلسه ستاد مقابله با کرونا استان تهران اظهار داشت: هم اکنون دنیا به سویه جدید کرونا ویروس یعنی اُمیکرون آلوده شده و این سوش الگوی پاندمی را به خود گرفته است. در حقیقت وقتی سوش جدید در پنج قاره دیده شود به مفهوم این است که پاندمی شده است.
وی ادامه داد: هر چه سوش ها با فرکانسی گسترده تر شده اند خطرناک تر هستند؛ پس باید مراقبت های خودرا در مبادی مرزی بیشتر نماییم. هم اکنون اطلاعات کافی در مورد بیماری زایی جهش جدید نداریم اما اساسا سرایت پذیری بسیار بالایی دارد و جزو مشخصه های آن این است که بویایی و چشایی را درگیر نمی کند.
زالی افزود: دو تا سه هفته زمان می برد که در مورد تاثیر سبد واکسن های موجود در جهان در مقابل سوش جدید اظهار نظر کرد. در وضعیت موجود آنچه که از کشورهای آفریقایی درباب سوش جدید گزارش می شود. باتوجه به قدرت شناسایی که در این کشورها اندک است می توان پیش بینی نمود که بسیار تعداد کمتر گزارش شده است.
فرمانده عملیاتی ستاد مقابله با کرونای استان تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر این که حتی مقاوم ترین جهش های کرونا برایشان رعایت پروتکلهای بهداشتی موثر است، اضافه کرد: بعنوان یک اصل کلی رعایت پروتکلهای بهداشتی روی همه سوش ها موثر است و بدین سان ارزانترین و موثرترین موضوع رعایت پروتکلهای بهداشتی است. پس همه باید دست به دست هم دهیم و بازگشت به رعایت دقیق و متعهدانه پروتکلهای بهداشتی را محقق نماییم.
وی اشاره کرد: بعد از شکل گیری سوش جدید استرس و ترسی جهانی شکل گرفته، این مساله می تواند سبب شود آموزش با تاکید بیشتر اثرگذاری خوبی داشته باشد. پس باید از این فرصت در جهت آموزش بهره گرفت.
زالی افزود: میزان واکسیناسیون در دُز سوم عمدتاً در تهران بوده، پس همه استراتژی ها باید به سمت دُز سوم برود و به همین دلیل باید همه امکانات و نیروها برای واکسیناسیون همچنان آماده نگهداشته شود. باید برنامه ریزی در سطح استان تهران برای نوبت سوم واکسن مورد توجه قرار گیرد.

منبع: