با حضور رئیس جمهور؛ جلسه شورایعالی فضای مجازی سه شنبه

به گزارش طب اصیل هفتاد و ششمین جلسه شورایعالی فضای مجازی به ریاست ابراهیم رئیسی، روز سه شنبه هفته جاری برگزار می گردد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، هفتاد و ششمین جلسه شورایعالی فضای مجازی به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، سران قوا و اعضای حقیقی و حقوقی این شورا بعدازظهر روز سه شنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ برگزار می گردد. در این نشست مبحث بررسی سند توسعه خدمات دیجیتال و سند الزامات مواجهه با منظومه های ماهواره ای در دستور کار است. همینطور مقرر است در این شورا در مورد طرح تأسیس ستاد رسانه ای فضای مجازی تصمیم گیری شود. جلسه قبلی شورایعالی فضای مجازی ۱۸ آبان ماه برگزار شد؛ در آن جلسه استفاده از همه ظرفیت های کشور برای مصون سازی در مقابل حملات احتمالی سایبری و تقسیم وظایف بین دستگاه ها مورد تاکید قرار گرفت.

منبع: