روند افزایشی موارد مبتلاشدن به کووید۱۹ در انگلیس

مقامات بهداشتی انگلیس روز گذشته (جمعه) اعلام نمودند که سویه امیکرون کروناویروس در این کشور و به ویژه شهر لندن شیوع گسترده یافته است.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، گسترش سریع سویه امیکرون کروناویروس موجب افزایش موارد مبتلاشدن به کووید۱۹ طی هفت روز گذشته در انگلیس و خصوصاً لندن، پایتخت این کشور شده است.
برمبنای تخمین ها، حدود یک نفر از هر ۲۰ لندنی احتمالاً در تاریخ ۱۶ دسامبر (ماه جاری میلادی) به کووید۱۹ مبتلا بودند.
خیلی از صنایع و شبکه های حمل و نقل در این کشور با کمبود کارکنان خود روبرو هستند برای اینکه کارمندان بعد از مبتلاشدن به این بیماری می بایست قرنطینه شوند.
به گزارش طب اصیل به نقل از هندوستان نیوز ایندیا، برمبنای آمارهای رسمی، برای سه روز متوالی آمار موارد مبتلاشدن به کووید۱۹ در انگلیس بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر بوده است.