معاون استاندار تهران تاکید کرد: لزوم تزریق دزسوم واکسن برای کنترل امیکرون

معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران بر لزوم تزریق دُز سوم واکسن کرونا برای کنترل سویه جدید اُمیکرون تاکید نمود.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، نایبی در آخر جلسه ستاد مقابله با کرونای استان تهران در تشریح مصوبات این جلسه اظهار داشت: جلسات استانی مقابله با کرونا بصورت مرتب انجام می شود. باتوجه به ورود سویه جدید اُمیکرون به کشور در این نشست بر فعالیت مراکز واکسیناسیون در کل استان تهران تاکید شد و گزارش ها نیز نشان میدهد مراکز واکسیناسیون با جدیت فعالیت خودرا ادامه می دهند و آمارها نیز نشان دهنده استقبال مردم برای تزریق دُز سوم و افزایش مراجعات به مراکز واکسیناسیون نسبت به هفته های گذشته است.
وی افزود: همچنان برای مقابله با سویه جدید بر لزوم تزریق دُز یادآور و رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک تاکید می شود. پس از شهروندان درخواست می نماییم حتما برای تزریق دُز سوم هر چه زودتر به مراکز مراجعه کنند. در مراکز نیز سبدی از همه واکسن های موجود در کشور وجود دارد که می تواند با تزریق دُز سوم در جهت کنترل این بیماری و عبور از پیک احتمالی مشارکت داشته باشند.
نایبی اشاره کرد: تعداد بسیار کمی از موارد مبتلاشدن به سویه جدید در کشور شناسایی شده که افراد مبتلا و همین طور افرادی که با آنها در ارتباط بودند شناسایی شدند و دراین زمینه رصد مناسبی در حال انجام می باشد. در استان تهران نیز باتوجه به استقبال مردم برای تزریق دُز سوم واکسن، خطر کمتری از شیوع و فراگیری سویه جدید وجود دارد اما شهروندان باید مراقبت کنند و ضمن پرهیز از عادی انگاری حتما بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی و استفاده از ماسک دقت نظر بسیاری داشته باشند.
وی درباب اجرای طرح سامانه امید در فاز دوم نیز اظهار داشت: بی شک اجرای این طرح می تواند در بحث کاهش مبتلاشدن به این بیماری اثرگذاری فراوانی داشته باشد. پس فاز دوم این طرح در زمینه حمل و نقل درون و برون شهری پیگیری خواهد شد. در این راستا در بحث سرویس مدارس، تاکسی های اینترنتی و همین طور تاکسی های گردشی اطلاعات افراد در سامانه امید ثبت شده و افراد در صورتی که تزریق واکسن آنها ثبت نشده باشد برای آنها پیامکی ارسال می شود. امیدواریم با اجرای این فاز از طرح امید اطمینان خاطری درباب رانندگان حمل و نقل عمومی ایجاد شود. چونکه رانندگان روزانه با افراد زیادی از جامعه ارتباط دارند و این اطمینان می تواند گام موثری در کنترل این بیماری باشد.
معاون انتظامی استانداری تهران در پاسخ به سوالی درباره شباهت علایم سرماخوردگی و سویه جدید اُمیکرون خصوصاً در بین دانش آموزان و اتخاذ تصمیمات جدید و یا محدودیت های جدید، اظهار داشت: علایم مشترکی میان سرماخوردگی و اُمیکرون وجود دارد که البته هنوز به نتایج قطعی نرسیده اند، پس اگر نتایج جدید مشخص شود موضوع در ستاد ملی کرونا مطرح خواهد شد و تصمیم گیری های لازم صورت خواهد گرفت اما تا کنون محدودیت هایی خصوصاً برای دانش آموزان اعمال نشده و تصمیم جدیدی نیز اتخاذ نشده است.