پایان اختلاف اصناف و پزشکان اجبار چشم پزشکان به دریافت مجوز از اتحادیه عینک فروشان

به گزارش طب اصیل رئیس اتاق اصناف ایران از اجبار قانونی اپتومتریست ها و چشم پزشکان مایل به فروش عینک به دریافت پروانه کسب از اتحادیه عینک فروشان یا اتحادیه های مرتبط اطلاع داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، به نقل از اتاق اصناف، سعید ممبینی اظهار نمود: یکی از درخواست های پرتکرار اصناف در حوزه عینک فروشان بود که بعضی از اپتومتریست ها و چشم پزشکان بدون دریافت پروانه کسب، مبادرت به فروش عینک می کردند و به باعث قانون نظام صنفی، این واحدهای فروش بدون پروانه، پلمب می شدند اما وزارت بهداشت در مقابل این پلمب مقاومت می کرد.
به قول این مقام صنفی، اتاق اصناف ایران پیگیری این امر را در دستور کار خود قرار داد و جلسات گوناگونی را برگزار کرد. در این راستا مستندات قانونی همچون ماده ۲ قانون نظام صنفی، به هیات مقررات زدایی عرضه شد و از دیوان عدالت اداری رای های عدیده ای در خصوص اینکه استنادات قانونی اتاق اصناف ایران کامل تر از وزارت بهداشت است، دریافت شد؛ ازاین رو دیوان عدالت اداری رای خویش را به نفع اصناف صادر کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه اظهار داشت: این مهم را در هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار هم دنبال کردیم تا در نهایت در جلسه روز گذشته (۶ دی) این هیات مصوب شد که چشم پزشکان و اپتومتریست هایی که تمایل به فروش عینک دارند باید پروانه کسب را هم دریافت نمایند. به این ترتیب، گواهی مهارتی که وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی می دهد، برای فروش عینک کفایت نکرده و فروش و تأمین عینک احتیاج به دریافت پروانه کسب از اتحادیه مربوط دارند.
وی عمچنین تصریح کرد: اتاق اصناف ایران، بعنوان بزرگترین مجوز دهنده کسب و کار در کشور از نظر تعداد و تنوع مبحث فعالیت، یکی از ۹ عضو اصلی «هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار» است. یکی از مشکلاتی که در جهت بهبود و تسهیل محیط کسب و کار به این هیات گزارش می نماییم مسائل و مشکلاتی است که از طرف اتحادیه ها و اتاق های اصناف سراسر کشور به اتاق اصناف گزارش شده و بر مبنای آنالیزهای کارشناسان ما، از گستردگی قابل توجهی برخوردار می باشد. ازاین رو اتاق اصناف ایران، این مشکلات را از مجاری قانونی مختلف پیگیری می کند.

منبع: