استان سمنان بطور کامل در وضعیت آبی کرونائی قرار گرفت

طب اصیل: ایرنا- طبق اعلام روز شنبه سامانه ماسک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سراسر استان سمنان در رنگ بندی آبی کرونائی قرار گرفت.
به گزارش طب اصیل به نقل از خبرگزاری ایرنا، رنگ بندی جدید سامانه ماسک وزارت بهداشت در روز شنبه هجدهم دی ۱۴۰۰ برای استان سمنان با یک تغییر همراه بود.
طبق تازه ترین رنگ بندی سامانه ماسک، سمنان که در اعلام های قبلی تنها شهرستان در وضعیت زرد استان سمنان بود به، رنگ آبی درآمد و اکنون تمام شهرستان های استان شامل سمنان، دامغان، شاهرود، گرمسار، سرخه، مهدیشهر، آرادان و میامی در وضعیت آبی کرونائی قرار دارند.
بر طبق آخرین تغییرات در نقشه رنگ بندی شهرستان های کشور، هیچ شهری در وضعیت قرمز و نارنجی قرار ندارد، اما با گسترش سویه امیکرون در جهان، همچنان باید مراقبت های بهداشتی را رعایت کرد. این نقشه رنگ بندی کرونائی کشور تنها برمبنای روند بستری است.
به گزارش طب اصیل به نقل از خبرگزاری ایرنا، تلفات کرونا طی هفته های اخیر و بعد از عبور خیز پنجم کرونا از کشور باتوجه به رویکرد دولت سیزدهم در افزایش واردات واکسن و واکسیناسیون حداکثری روندی کاهشی داشته است.
روز جمعه ۱۷ دی ماه تعداد فوتی روزانه کرونا در کشور ۱۹ نفر بود.