آغاز طرح هوشمندسازی مدیریت کرونا با کیت تشخیص زودهنگام اومیکرون

به گزارش طب اصیل طرح آزمایشی هوشمندسازی مدیریت زنجیره انتقال ویروس کرونا با کیت تشخیص زودهنگام اومیکرون در کلانشهر تهران کلید خورد.
به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سردار محمدحسین سپهر فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در حاشیه بازدید از روش اجرای این طرح، بر لزوم شناسایی و ردیابی هوشمند بیماران تصریح کرد و اظهار داشت: طرح هوشمندسازی مدیریت زنجیره انتقال در چهار بخش اصلی هوشمند سازی بیماریابی، هوشمند سازی ردیابی و رهگیری، هوشمندسازی محدودیت ها و قرنطینه، هوشمند سازی کنترل و نظارت انجام می شود.
بر همین اساس اجرای این طرح به کمک کیت های تشخیص زودهنگام اومیکرون، تولید شرکت سلامت الکترونیک برکت به صورت آزمایشی در ایستگاه مترو امام خمینی و مرکز بهداشت مهندس نادر تهران شروع شد.
سجاد مروجی مدیرعامل شرکت سلامت الکترونیک برکت ضمن اشاره به این که شناسایی ویروس در مدت ۱۵ دقیقه به کمک این کیت ها امکان پذیر است، اظهار داشت: بعد از انجام تست، بارکد کیت، کد ملی بیمار، کد ملی نمونه گیر و تاریخ و محل نمونه گیری به صورت دیجیتال ثبت می شود و بعد از آن ردیابی افراد در رابطه با فرد آلوده به صورت هوشمند انجام می شود.
وی تصریح کرد: اجرای این طرح زمینه ساز اعمال قرنطینه هوشمند خواهد بود.