معاون درمان وزارت بهداشت ابلاغ کرد: سفارش های پیشگیرانه و درمان کننده طب ایرانی در کووید ۱۹

معاون درمان وزارت بهداشت، سفارش های پیشگیرانه و درمان کننده طب ایرانی در «کووید ۱۹» را به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ نمود.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر سعید کریمی، این ابلاغیه را با عنایت به برگزاری جلسات کمیته ی علمی در مورد نقش طب ایرانی در پیشگیری و درمان بیماری کووید ۱۹ و اهتمام زیر کمیته طب ایرانی، به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده است.

طبق گزارش سایت وبدا، معاون درمان وزارت بهداشت در این ابلاغیه یاد آور شده است: ” سفارش های پیشگیرانه و درمان های کمک کننده طب ایرانی در کووید ۱۹ یکی از ضمیمه های راهنمای تشخیص و درمان این بیماری در سطح خدمات سرپایی و بستری این بیماری می باشد.”

منبع: