در جریان قرائت گزارش کمیسیون بهداشت اعلام شد: موافقت مجلس با اصلاح سیاست های ارزی در زمینه دارو

کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام نمود: کمیسیون با اصلاح سیاست های ارزی در زمینه دارو موافق بوده و اجرای آنرا در قالب طرح هایی مانند «طرح دارویار» یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای کشور می داند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- سه شنبه ۱۱ مردادماه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد بررسی عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نحوه ی اجرای «طرح دارویار» با حضور بهرام عین اللهی وزیر بهداشت مورد بررسی قرار گرفت.
زهرا شیخی مبارکه در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان قرائت گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد بررسی عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نحوه ی اجرای “طرح دارویار” اظهار داشت: تا حالا تکالیف قانونی در رابطه با نسخ الکترونیک و پرونده الکترونیک «موضوع بندهای (ی) و (ک) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ » که از ملزومات مهم اجرای صحیح این طرح است بصورت کامل اجرائی نشده است.
متن کامل گزارش کمیسیون بهداشت در مورد طرح دارویار:
با توجه به اهمیت و حساسیت فرآورده های دارویی، بعد از افزایش ناگهانی قیمت ارز از اوایل سال ۱۳۹۷، دولت وقت با هدف کاهش اثرات نامطلوب ناشی از این افزایش، دارو را جزو ۲۵ گروه کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی بانکی قرار داد و ناچار به تخصیص ارز دولتی به ابتدای زنجیره تامین و توزیع دارو ( واردکنندگان و تولیدکنندگان )گردید، این سیاست حمایتی که اکنون کارآیی آن با بروز مشکلات در رابطه با تامین ارز، تخلفات، رانت، فساد، تعارض منافع، دو نرخی شدن ناشی از اختلاف قیمت با بازار آزاد و قاچاق معکوس دارو به کشورهای همسایه مورد تردید اغلب کارشناسان و مسئولین قرار گرفته است و برآیند آن چیزی جز نارضایتی تولیدکنندگان صنعت دارو از یک سو و مواجهه مصرف کنندگان با قیمت های سرسام آور و کمبود دارو در بازار از طرف دیگر نبوده است. بدین جهت دولت سیزدهم برآن شده است تا با اتخاذ یک سیاست حمایتی جدید ودر قالب طرحی با عنوان «دارویار» در امتداد رفع مشکلات موجود گام بردارد. برهمین اساس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز باتوجه به ارتباط مستقیم حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با زندگی شهروندان و تأثیر مستقیم هرگونه اتخاذ تصمیم دراین حوزه برکاهش یا افزایش رنج بیماران و خانواده های آنان، بررسی ابعاد مختلف طرح دارویار را در دستور جلسات خود قرار داده که اینک گزارش اجمالی آن به محضر مردم شریف ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.
الف: معرفی طرح دارویار:
– به استناد بند پنجم و جزء دوم از بند هفتم از سیاست های کلی سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری)، سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو و نیز مدیریت منابع سلامت بوسیله نظام بیمه ای با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچون تکالیف دولت محسوب شده است. همین طور به استناد بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱: « چنانچه دولت می خواهد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده را برای کالاهای اساسی بوسیله کالابرگ الکترونیکی و درامور پزشکی بوسیله بیمه ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد بطوریکه افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ اختتام شهریور (۱۴۰۰) و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.». برهمین اساس « طرح دارویار» از تاریخ ۲۳/ ۰۴/ ۱۴۰۱ توسط دولت به اجرا گذاشته شده است.
– در این طرح اختصاص ارز ترجیحی از شروع زنجیره سلامت یعنی واردکنندگان و تولیدکنندگان به انتهای زنجیره منتقل شده و بوسیله بیمه ها به مصرف کننده نهایی اختصاص یافته است و در نتیجه مطابق با حکم تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱، پرداختی از جیب مردم بدون تغییر خواهد ماند.
– بواسطه حذف یارانه دولتی در اولین مرحله اجرای طرح، داروهای تولید داخل مشمول افزایش قیمت شده اند و به همان نسبت قیمت مورد تعهد بیمه های پایه هم زمان و متناسب با ابلاغ قیمت های جدید اصلاح گردیده است.
بنابراین پس از اصلاح ارز ترجیحی در قالب طرح دارویار، سهم پرداختی بیمه ها از ۳۰ درصد فعلی به ۷۰ درصد افزایش و سهم پرداختی بیمار از ۷۰ درصد فعلی به ۳۰ درصد کاهش پیداخواهد کرد.
– میزان پوشش بیمه ای برای داروهای بدون نسخه( OTC) از صفر به (۱۱۹) قلم و تعداد داروهای تحت پوشش بیمه از (۲۵۰۰) قلم به (۲۸۶۶) قلم بالا رفته است.
– در فاز اول اجرای طرح دارویار، قیمت داروهای وارداتی همچون داروهای وارداتی خاص، نادر و صعب العلاج افزایش نیافته و تخصیص ارز ترجیحی ادامه پیدا کرده است.
ب: نتایج ارزیابی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
همان طور که قبل تر یاد شده قرار گرفت، دولت سیزدهم با همراهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه ها در امتداد سیاست های کلی سیستم سلامت در خصوص مدیریت منابع بوسیله نظام بیمه ای به درستی بر آن شده است تا یارانه داروها به انتهای زنجیره سلامت منتقل و بوسیله بیمه ها به مصرف کننده نهایی تخصیص یابد. از دیدگاه کمیسیون بهداشت و درمان در صورت اجرای دقیق این تصمیم، گستره و پوشش بیمه ای افزوده شده و این اتفاق موجب کاهش پدیده نامطلوب پرداختی از جیب بیماران خواهد شد، همین طور حذف ارز ترجیحی از صنعت دارو در قالب طرح دارویار، سبب تمایز دارو به عنوان کالای سلامت از سایر کالاهای مصرفی و روزمره شده و با کنترل و مدیریت مصرف، از هدررفت منابع کشور جلوگیری به عمل خواهد آمد و در عین حال با زمینه سازی برای به هدف خوردن درست یارانه اعطاء شده به زنجیره سلامت، موجبات افزایش انگیزه تولیدکنندگان این صنعت را فرآهم می سازد. بااین حال بررسی های کمیسیون حاکی از وجود تعدادی از ابهامات به شرح زیر می باشد که نیازمند شفاف سازی و پاسخ از جانب دستگاه های متولی و مسئول است:
۱- یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در موفقیت طرح دارویار، مبحث به روز بودن تسویه مطالبات بیمه ها و به تبع آن تسویه مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر می باشد. بررسی های کمیسیون در این خصوص حاکی از آنست که تا پیش از اجرای طرح دارویار تعدادی از شرکت های بیمه همچون تامین اجتماعی و نیروهای مسلح به به طور متوسط ۵ تا ۶ ماه به داروخانه ها بدهکار بوده و همین موضوع نیز سبب شده بود برخی از داروخانه ها از پذیرش تعدادی از بیمه ها خودداری نمایند. بنابر گزارش های واصله هم زمان با شروع اجرای طرح، سازمان برنامه و بودجه مبادرت به تامین منابع لازم برای تسویه بدهی های معوق سازمان های بیمه گر نموده است اما از آن جایی که اجرای طرح دارویار از یک سو منجر به افزایش قابل توجه نقدینگی مورد نیاز داروخانه ها و از طرف دیگر انتقال بار مالی ناشی از حذف ارز ترجیحی به سازمان های بیمه گر خواهد شد، هرگونه عدم پیش بینی و تخصیص به روز منابع مورد نیاز متناسب با اجرای طرح، منجر به انباشت بدهی های سازمان های بیمه گر و داروخانه ها و در نتیجه بی نظمی در سیستم سلامت کشور خواهد شد.
۲- بررسی های کمیسیون نشان میدهد تا حالا تکالیف قانونی در رابطه با نسخ الکترونیک و پرونده الکترونیک «موضوع بندهای (ی) و (ک) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ » که از ملزومات مهم اجرای صحیح این طرح است بصورت کامل اجرائی نگردیده بلکه اعتبارات موضوع بند (م) تبصره (۱۷) نیز به سازمان های بیمه گر تخصیص داده نشده است. و بدین جهت اجرای طرح دارویار بر بستر نسخ الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان با ابهام مواجه می باشد.
۳- بررسی های کمیسیون نشان میدهد با وجود انطباق زیرساخت های بیمه ای با قواعد طرح دارویار در زمینه درمان سرپایی، تا حالا در زمینه بستری و در نرم افزار های (HIS) بیمارستان ها خصوصاً مراکز درمانی تحت پوشش سازمان بیمه سلامت بطور کامل این انطباق صورت نگرفته است و بعضاً این دسته از بیماران متحمل افزایش هزینه ناشی از حذف ارز ترجیحی از قیمت دارو شده اند.
۴- همچون خاصیت های طرح دارویار، الزام مراجعه افراد به پزشک برای دریافت نسخه تجویز دارو می باشد. درکنار جنبه مثبت این الزام، که تجویز و مصرف بی رویه و خودسرانه دارو را کنترل می نماید، لیکن بار مراجعه به پزشک و به تبع آن هزینه بیمار که با انگیزه دریافت دارو با قیمت های تحت پوشش بیمه به پزشک مراجعه می کنند، افزایش خواهد یافت. این مساله خود افزایش پرداختی سازمان های بیمه گر از بابت حق ویزیت را در پی داشته که لازم است سازوکار تامین و جبران این تعهدات افزایشی برای سازمان های بیمه گر مورد توجه واقع گردد.
۵- درباب نرخ داروهای بدون نسخه (OTC) طی سه سال قبل آزادسازی تدریجی قیمت این اقلام صورت گرفته بود با بیان قرار گیری ۱۱۹ قلم داروی (OTC) در لیست داروهای مشمول بیمه در طرح دارویار از یک سو مبلغی در حدود(۲) هزار میلیارد تومان بر بار مالی سازمان های بیمه گر تحمیل گردیده و از طرف دیگر ادامه آن گردش مالی داروخانه ها را با اشکال مواجه خواهد ساخت. پس این تصمیم نیازمند بررسی بیش از جانب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
ج: جمع بندی کمیسیون
۱- موفقیت طرح حذف دارو از سبد ارز ترجیحی موسوم به طرح « دارویار» در گرو آنست که این طرح روی منابع مشخص، معین و قابل استحصال تکیه داشته باشد. هنوز آثار اجرای نامناسب طرح تحول سیستم سلامت کشور در اذهان جامعه وجود دارد. طرحی که به علت عدم پیامدسنجی و ضعف مدیریت، منجر به تخلیه سریع منابع و شکست طرح شد. دراین میان با وجود آن که بنابر اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، بودجه اختصاصی برای اجرای طرح « دارویار» در نظر گرفته شده است، تعیین ابعاد دقیق این مساله که این بودجه از کجا تامین و به چه صورت و با چه ساز و کار قطعی پرداخت می شود و یا نحوه تسویه مطالبات قبلی سازمان های بیمه گر به عنوان نقطه آغازین موفقیت طرح چگونه خواهد بود امری لازم است که نیازمند شفاف سازی از جانب سازمان برنامه و بودجه می باشد.
۲- مطابق با بررسی های انجام شده اکنون سه گروه از اقشار جامعه که بر طبق آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیتشان حدود ۶ تا ۷ میلیون نفر برآورد گردیده فاقد پوشش بیمه ای معتبر می باشند و با اجرائی شدن طرح «دارویار» ناگزیر به تهیه دارو با قیمت آزاد می باشند.
گروه اول: بیمه شدگانی که به علت اجرای آزمون وسع، پوشش بیمه ای آنها نامعتبر اعلام گردیده است و یا بیمه شدگان صندوق های روستایی و همگانی که اکنون بیمه آنها به هردلیل غیرمعتبر می باشد. لازم است موقتا و تا تعیین تکلیف قطعی، بیمه این افراد با سرویس ثبت احوال و پایگاه برخط، بررسی و بدون انجام آزمون وسع و در صورت لزوم رفع هم پوشانی های بیمه ای تا آخر سال تمدید گردد.
گروه دوم: شهروندان بیمه نشده که تا حالا اطلاعات دهک درآمدی آنان به سازمان بیمه سلامت ارسال نشده است. اولاً بایستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اسرع وقت سازوکار شفافی برای شناسایی و تعیین آمار این گروه از افراد، مقرر و به کمیسیون بهداشت و درمان اعلام نمایند. ثانیاً وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سایر سازمان های مسئول، نسبت به اطلاع رسانی عمومی در این خصوص بصورت مستمر و اثربخش اقدام نماید. ثالثاً منابع لازم برای پوشش رایگان بیمه این افراد برای بهره مندی کامل این افراد از منافع طرح دارویار به مدت سه ماه تامین گردد.
گروه سوم: تعدادی از شهروندان مرزهای شرقی و جنوبی کشور و نیز اتباع مهاجر خارجی می باشند که فاقد هرنوع بیمه پایه هستند. لازم است وزارت کشور حداکثر تا سه ماه آتی نسبت به شناسایی و تعیین تکلیف این افراد اقدام و بوسیله سازمان ثبت احوال کدهای ملی آنها را به سازمان بیمه سلامت جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی ارسال نماید.
پس از اجرای تدابیر مورد اشاره برای افراد فاقد بیمه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به اصلاح قواعد رسیدگی آنلاین سامانه نسخه الکترونیک، اقدامات لازم را به عمل آورد و گزارش آنرا حداکثر تا دو هفته آتی به این کمیسیون ارسال نماید.
باتوجه به تأثیری که حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت دارو بر سرمایه در گردش داروخانه ها و شرکت های تولیدی خواهد داشت، به این جهت اعمال سازو کار مشخص برای تسویه به روز بدهی دولت به سازمان های بیمه گر و اعمال نظارت بر هزینه کرد سازمان های بیمه گر امری ضروری ست تا این سازمان ها پولی را که بابت مابه التفاوت نرخ ارز از دولت دریافت خواهند کرد در قالب یک مکانیسم مشخص، دارای زمان بندی، مستقیماً و بدون واسطه به داروخانه ها بپردازند تا بدین ترتیب خللی در زنجیره تامین و توزیع دارویی کشور به وجود نیاید. در این حالت پرداخت منابع یارانه ای بصورت منظم و نشان دار در سرتاسر زنجیره سلامت محقق خواهد شد.
پرداخت کلیه هزینه های درمانی ایثارگران که جمعیت مشمول آن بالغ و یک میلیون و هفتصد هزار نفر می باشد به سبب قانون می بایست توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت گردد که هم اکنون به علت محدودیت های اعتباری و نیز سالمندی جامعه هدف و مخاطرات و عوارض جانبی ناشی از جانبازی این عزیزان با مشکلات جدی مواجه بوده و به علت عدم تامین اعتبارات مورد نیاز از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور نارضایتی گسترده ای به دنبال داشته است. زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نبوده و انتظار می رود که اعتبارات لازم تامین نظر صاحبان اصلی انقلاب تامین و فراهم شود.
سخن پایانی:
همان طور که قبل تر اشاره شد، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اصلاح سیاست های ارزی در زمینه دارو موافق بوده و اجرای آنرا در قالب طرح هایی مانند طرح « دارویار» یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای کشور می داند. اما به باور اعضای کمیسیون، صلاح مردم و منافع ملی تنها زمانی با اجرای طرح مذکور تامین خواهد شد که اجزای این طرح بصورت صحیح اجرائی گردد. صرف نظر از برخی ایرادات موجود در زیرساخت های الکترونیک و اجرائی که انتظار می رود در اسرع وقت رفع گردد، تامین اعتبارات کافی برای جبران مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز نیمایی بصورت پایدار و هزینه کرد آن بصورت نشان دار در طول زنجیره سلامت کشور، دو عامل مهم برای موفقیت و به ثمر نشستن طرح دارویار می باشند که در صورت عدم تحقق ممکنست اجرای این طرح منجر به بروز تبعات جبران ناپذیری برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از طرف دیگر شود.
علی ایحال، این کمیسیون ضمن اعلام همکاری حداکثری در اجرای طرح دارویار با دولت محترم، نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه های متولی در این عرصه را بوسیله کمیته غذا و دارو در برنامه های خود قرار داده و گزارش اقدامات انجام شده را طی ماه های آتی و بصورت دوره ای به استحضار مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواهد رساند.
احمدی: کمبود دارو در داروخانه ها و فروش آزادانه آن در بازار بیان کننده دست های پشت پرده است
محمدرضا احمدی بعد از قرائت گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره طرح دارویار اظهار داشت: بعد از آن که در گذشته شاهد معضلاتی درباب وضعیت ۲۵ گروه کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی بانکها بودیم، اکنون شاهد کمبود دارو در داروخانه ها و قاچاق داروها هستیم.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی مردم به داروخانه ها مراجعه می کنند ادعا می شود که دارو وجود ندارد اما همان داروها در بازار با قیمت گزافی خرید و فروش می شود که نشان میدهد دراین زمینه دست هایی پشت پرده است.
وی اشاره کرد: اکنون قیمت سرسام آور داروها و تجهیزات پزشکی مردم را با مشکلاتی مواجه کرده است آن هم در شرایطی که بیمارستان های دولتی بیماران را با بیمه پذیرش می کنند اما مدعی می شوند که تجهیزات و داروهای مورد نیاز باید از بازار آزاد تهیه شود بدین سبب این مشکل مردم را با معضل جدی مواجه کرده است.
احمدی با باین این که طرح دارویار خوب است زمانی که بتواند مانع از کمبود قاچاق دارو شود و قیمت ها را ساماندهی کند خطاب به وزارت بهداشت تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که مردم را با مشکل مواجه کرده است قطع شدن اینترنت زمانی که به داروخانه ها یا مطب ها مراجعه می کنند است که موجب می شود مدت زیادی را معطل شوند بدین سبب وزارت بهداشت باید دراین زمینه تدبیری بیاندیشد ضمن این که این وزارتخانه باید به این نکته نیز اشاره کند که چه راهکاری برای پشتیبانی از بیش از ۷ میلیون نفر فاقد بیمه دارد آن هم در شرایطی که در بیمه سلامت موفق نبودیم باید به شکلی عمل کند که این تجربه تلخ تکرار نشود بدین سبب طرح دارویار نیز باید جامع، کامل و کارشناسانه ارائه شود تا مردم لطمه نبینند.
روح الامینی: شرط اجرای درست طرح دارویار پرداخت بدهی ها به صنعت دارو است
عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ مردادماه) مجلس شورای اسلامی بعد از قرائت گزارش کمیسیون بهداشت درباب طرح دارویار با اعلان اینکه طرح دارویار مورد تائید قاطبه اعضای کمیسیون بهداشت است، اظهار داشت: شرط اجرای درست این طرح این است که ابتدائا بدهی های بنگاه های مرتبط که گاهی تا ۸ الی ۹ ماه بوده تسویه شود. خوشبختانه طی ۲ هفته اخیر تلاش بسیار خوبی از طرف بیمه نیروهای مسلح، بیمه سلامت و تامین اجتماعی انجام شده و این عقب افتادگی ها جبران شده است.
وی اشاره کرد: به هیچ عنوان نباید این بدهی ها تکرار شود. شاهد بودیم که ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته شده از جانب دانشگاه ها وجود داشته که اموال را گرفته و صرف امور دیگر می کردند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یکی دیگر از ضروریات اجرای این طرح را قرارگاهی بودن آن برشمرد و اشاره کرد: هم اکنون پیش بینی شده که قرارگاه مربوط به این طرح زیر نظر وزیر اداره شود در صورتیکه آقای رییس جمهور باید با تشکیل قرارگاهی فردی را در تراز بالاتر از وزرا بتواند وزارت رفاه، وزارت بهداشت و بانک مرکزی را پای کار بیاورد.
روح الامینی افزود: پول هایی که در امتداد این طرح تزریق می شود نباید صرف هیچ امور دیگری شود و این طرح فرصت فوق العاده ای برای جبران ایرادات حوزه سلامت همچون پزشک خانواده، فناوری اطلاعات و پرونده الکترونیک سلامت است.
وی اصلاح سبد داروهای وارداتی و عدم رقابت با تولیدات داخلی مشابه را یکی دیگر از مطالبی برشمرد که در این طرح مورد توجه قرار گرفته و اضافه کرد: امیدواریم در این طرح موضوع تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز در فازهای بعدی دنبال شود و نسبت به استهمال بدهی شرکتها نیز اقدامات لازم صورت گیرد.
پاک مهر: طرح دارویار در امتداد حذف رانت و قاچاق معکوس دارو به خارج از کشور است
سیدمحمد پاک مهر در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ مردادماه) مجلس شورای اسلامی بعد از قرائت گزارش کمیسیون بهداشت درباب طرح دارویار، اظهار داشت: این طرح، طرحی مثبت در امتداد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و سیاست های ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری است.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس با اعلان اینکه این طرح در امتداد حذف رانت و قاچاق معکوس دارو به خارج از کشور است، اشاره کرد: این طرح در امتداد حفظ منافع ملی و هدفمندسازی و مردمی سازی یارانه ها است.
وی با اعلان اینکه این طرح به مفهوم حذف پرداخت یارانه های دارو نیست، اشاره کرد: این طرح به دنبال ادامه پرداخت یارانه برای بیماران عزیز بوده و در این طرح یارانه از اول زنجیره به انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده واقعی اختصاص پیدا می کند.
پاک مهر تصریح کرد: این طرح اگر به درستی عملیاتی شود در امتداد پشتیبانی از بیماران است در این طرح فرانشیزی که بیمار پرداخت می کند هیچ نوع تغییری نمی کند و ما به التفاوت گرانی داروها را یارانه ها بوسیله سازمان های بیمه گر پوشش می دهد.
وی اشاره کرد: به جهت اینکه این طرح با موفقیت اجرا شود موضوع نقدینگی داروخانه ها باید مورد توجه قرار گیرد، با عنایت به این که سازمان های بیمه گر بدهی های چند ماهه به داروخانه ها دارند این مساله باید در اولویت قرار گیرد.
پاک مهر اضافه کرد: بیماری که نسخه الکترونیک ندارد نمی تواند از طرح دارویاب استفاده نماید و این یکی از ایرادات این طرح بوده؛ در مورد داروهای خارجی نیز باید تدابیری ویژه در نظر گرفته شود چونکه این مساله نیز از اهمیت بالایی برخوردارست.
خاتمی: سیاست تخصیص ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره دارو به علت وقفه در تامین ارز ادامه نیافت
سیدمرتضی خاتمی درباره طرح دارویار اظهار داشت: سیاست تخصیص ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره به جهت مشکلاتی مانند بی نظمی و وقفه در تامین ارز، لطمه به تولید و دو نرخی بودن قابل ادامه نبود.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود و دهستانهای بوغداکندی و قلتوق در مجلس اضافه کرد: دولت با بهره گیری از مصوبه مجلس در بودجه سال جاری مبادرت به تغییر سیاست ارزی درباب داروهای تولید داخل کرد به نحوی که باوجود اصلاح قیمت، قرار شد سهم بیمه شده نسبت به قبل تغییری نکند.
وی افزود: هر چند موضوع مذکور فی النفسه مورد قبول و برمبنای قانون است اما در مرحله اجرا شاهد مشکلاتی هستیم که امیدوار هستم با تدابیر گرفتن شده در تفاهم نامه ابلاغی مرتفع شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اعلان اینکه با اهمیت ترین پاشنه آشیل اجرای طرح مذکور نحوه برخورد سازمان برنامه و بودجه با آنست، افزود: سازمان بیمه گر با وجود زیان انباشته و تأخیر در پرداخت موسسات طرف قرارداد خصوصاً بیمه تامین اجتماعی که مشهود است در صورت عدم پشتیبانی مالی مناسب قادر به ایفای تعهدات خود نخواهد بود خصوصاً آن که در سطح عرضه، داروخانه ها به سرمایه در گردش افزون تری نیاز دارند تا سهم سنگین بیمه ای را پاسخگو باشند.
وی اشاره کرد: از رییس جمهور و سازمان برنامه و بودجه می خواهم جهت اجرای بهینه طرح نسبت به اجرای کامل تبصره ۱۸ در بخش دارو و تخصیص اعتبار مورد نیاز تاکید و اهتمام ویژه کند در غیر این صورت مشکلات دارویی بیش از قبل می شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار داشت: پوشش کامل بیمه ای آحاد جامعه و مهیا شدن بستر نسخ الکترونیک و پرونده الکترونیک نیازمند جدیت وزارت بهداشت و سازمان های بیمه ای است.
میرمحمدی: محور موفقیت یا عدم موفقیت طرح دارویار سازمان برنامه است
سیدجلیل میرمحمدی میبدی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی بعد از قرائت گزارش کمیسیون بهداشت درباره طرح دارویار اظهار داشت: این طرح مزایای خوبی دارد همچون این که همه مردم بیمه شده اند و فقط یک میلیون نفر در کشور تا حالا بیمه نشده اند، از طرف دیگر ۳۶۶ قلم دارو تحت پوشش قرار گرفته و ۱۱۹ otc تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته است.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: پشتیبانی از تولید داخل، عدم افزایش قیمت داروهای تحت پوشش و پیش گیری از قاچاق را دیگر مزایای طرح دارویار برشمرد و خطاب به دکتر قالیباف رییس مجلس اظهار داشت: دو موضوع دراین زمینه وجود داشت که شما ورود کردید و بستر رفع آن فراهم شد؛ نخست اختصاص سهم یک درصد از ارزش افزوده بود که با ورود شما نهایی شد و دومین موضوع بحث هزار دستگاه آمبولانس بود که تامین اعتبار لازم صورت گرفت.
وی اظهار داشت: اگر در این طرح مجلس حضور جدی پیدا نکند و سازمان برنامه که باید ماهانه ۵.۵ همت از مابه التفاوت ارز ترجیحی و آزاد به حساب بیمه ها واریز کند، اقدامی دراین زمینه انجام ندهد نگرانی همکاران به جا است.
میرمحمدی با اعلان اینکه سازمان برنامه و بودجه باید ماهانه ۵.۵ همت به حساب بیمه ها واریز نماید تا افزایش قیمت دارو بوسیله داروخانه ها جبران شود و مردم دراین زمینه لطمه نبینند بر ضرورت همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اعلان اینکه وزارت بهداشت مجری طرح دارویار است، محور موفقیت یا عدم موفقیت این طرح را سازمان برنامه و بودجه دانست و افزود: زیرساخت های این مساله حدودا موجود است.
وی اشاره کرد: در ۴ ماه ابتدایی سال که این مساله اجرا نشد یک میلیارد دلار ارز تخصیص یافت که ۷۰۰ میلیون آن تامین نشد، از طرف دیگر بیمارستان دولتی و مراکز کلینیک های دولتی برای دارو به مشکل تامین اعتبار برخورد کردند که ضروریست به این مساله ورود نماییم.
خدابخشی: ضریب نفوذ بیمه درمان در مناطق مختلف کشور متفاوت است
محمد خدابخشی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۱ مردادماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به حادثه سیل تهران اظهار داشت: در این حادثه برخی از مفقود شدگان هنوز پیدا نشده اند که از اهالی شهرستان الیگودرز بودند و از ریاست مجلس می خواهم که به هلال احمر دستور دهد تا هر چه سریعتر تیم های جستجو فعالتر شده تا سرنوشت آنها روشن شود.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس یازدهم اضافه کرد: شهرستان الیگودرز نیز به علت ضعیف زیرساخت های جاده ای خسارت بالایی را به علت سیل متحمل شده و سازمان حمل و نقل جاده ای باید برای جبران این زیرساخت ها عنایت بیشتری داشته باشند و از رییس جمهور می خواهم مصوبات سفر استانی به لرستان را پیگیری و جبران کند.
وی در ادامه صحبت های خود و با اشاره به گزارش طرح دارویار نیز اظهار داشت: این طرح چند سوال و ابهام دارد و از وزیر بهداشت می خواهم درباب این طرح رفع ابهام کند. اول این که چرا این طرح با تاخیر اجرا شد؟ و این تاخیر ۴ ماهه به چه دلیل بوده است؟ و افرادی که در این ۴ ماه از بازار آزاد دارو دریافت کرده اند، مابه التفاوت خودرا از کجا تامین می کنند و بحث عدالت در سلامت چگونه دیده می شود؟
خدابخشی اضافه کرد: منابع پایدار سلامت این طرح چگونه تامین می شود و چه تضمینی وجود دارد که بلایی که بر سر طرح تحول سلامت و پزشک خانواده آمد، بر سر این طرح نیاید و با عنایت به این که افراد زیادی هستند که تحت پوشش نیستند، تکلیف این افراد در این طرح چیست؟ همین طور سالمندان و افراد دارای معلولیت و جامعه هدف سازمان بهزیستی و کمیته امداد در این طرح چگونه دیده شده است؟ و آیا این طرح که بدون در نظر گرفتن زیرساخت های اصلی یعنی پزشک خانواده و نظام ارجاع در حال اجرا می باشد، چگونه مانع تقاضای القایی خواهد شد. چون عمده مشکلات نظام بهداشت و درمان ما صرف نظر از فقر زیرساختی، به عدم نظارت باز می گردد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم اظهار داشت: ضریب نفوذ بیمه درمان در مناطق مختلف کشور متفاوت می باشد، در بعضی از استانها ضریب نفوذ بیمه نصف استانهای برخوردارست و باید برای این مساله نیز برنامه ریزی کامل صورت گیرد.
ادامه دارد..