مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت اعلام کرد پیشنهاد تبدیل وضعیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در دوران کرونا

به گزارش طب اصیل، مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت اظهار داشت: یکی از تأکیدات وزیر بهداشت، توجه به حوزه پرسنلی و معیشت آنان است و در تلاش هستیم در این خصوص کلیه مطالبات کارکنان نظام سلامت را تا حصول نتیجه ای مطلوب دنبال نماییم.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر سیف الله مرادی، در نشست هم اندیشی ارسال پیش نویس پیشنهاد برقراری فوق العاده خاص برای کارکنان نظام سلامت به سازمان برنامه و بودجه و تبدیل وضعیت شاغلین دوران کرونا به سازمان اداری استخدامی، اظهار داشت: پیشنهاد برقراری فوق العاده خاص با در نظر گرفتن عواملی همچون مدرک تحصیلی، سختی شرایط محیط کار، سابقه خدمت، امتیاز ارزیابی عملکرد شغل و خدمت در مناطق محروم، بعد از بحث و بررسی با حضور نمایندگان معاونت پرستاری، معاونت توسعه مدیریت و منابع و همینطور سازمان نظام پرستاری تنظیم و به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد شد.
مرادی تصریح کرد: پیشنهاد تبدیل وضعیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در دوران کرونا، تمدید خدمت شده و اشتغال به کار داشته اند هم به سازمان اداری و استخدامی ارسال می شود.
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت اظهار نمود: مطالبات کارکنان وزارت بهداشت و مدافعان سلامت به صورت جدی از آغاز دولت سیزدهم دنبال شده است. البته موانع مالی بر سر راه آن وجود داشته است که در تلاش هستیم این موانع را کنار بزنیم تا همه مطالبات برای همه کارکنان برقرار شود.

منبع: